Znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne  Województwa Opolskiego OpolskieRAZEM PRZEZ CISZĘ – rozwój usług asystenckich skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu M. Opole oraz powiatów opolskiego, strzeleckiego, namysłowskiego, brzeskiego, krapkowickiego.

Zapraszamy na kolejne warsztaty kompetencji społecznych i komunikacyjnych w PZG Opole.

Kiedy: 1 październik 2021 r. godz. 16:30

Gdzie: PZG Opole

Prowadząca: Urszula Marcinkowska-Michali

 

Plakat informujący o warsztatach obywatelskich. Na plakacie narysowana postać z dymkiem symbolizującym rozmowę.

Informacja o dyżurze prawnika w miesiącu lipcu 2021r.

informacja o dyżurze prawnika w miesiącu czerwcu 2021r.