Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI REALIZUJE PROJEKT  „SŁYSZEĆ - TO MÓWIĆ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON I ŚRODKÓW WŁASNYCH.

PROJEKT OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2022 R. DO 31.03.2025 R.

 

ETAP I: 1.04.2022 - 31.03.2023

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W I ETAPIE TJ. OD 1.04.2022 R. DO 31.03.2023 R. WYNOSI: 379 484,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 356 524,00 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE: 22 960,00 ZŁ

  

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „SŁYSZEĆ - TO MÓWIĆ"

 • Rehabilitacja słuchu
 • Terapia ogólnorozwojowa
 • Terapia psychologiczna
 • Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym
 • Rehabilitacja domowa dorosłych
 • Terapia sensomotoryczna
 • Terapia integracyjna
 • Poradnictwo dla dorosłych beneficjentów
 • Poradnictwo indywidualne dla beneficjentów pośrednich
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy

 

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.