Projekt W CISZY PRZEZ ŻYCIE OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2023 R. DO 31.03.2024 R.

 

Skąd finansowany

Znak graficzny przedstawiający logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „W CISZY PRZEZ ŻYCIE” jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu na zadania zlecone nr 1/2022 pn. „Działamy razem” z dnia 29.10.2022.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania 65 dorosłych mieszkańców woj. opolskiego z uszkodzonym narządem słuchu (umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których podstawowym sposobem komunikowania się jest PJM), poprzez umożliwienie skorzystania z usług wspierających asystentów osobistych osób niesłyszących.

 

Realizator:

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski,
ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole

 

Kto może wziąć udział

Grupą docelową projektu jest 65 osób, powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego zagrożone brakiem lub utratą samodzielności oraz wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności narządu słuchu (z możliwością występowania niepełnosprawności innej, ale sprzężonej z uszkodzeniem narządu słuchu), zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa opolskiego, o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Formy wsparcia

- wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej

- wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej – wolontariuszy

- opracowanie i aktualizacja IPD

 

Zakres wsparcia:

Uczestnik projektu (UP) może otrzymać wsparcie Asystenta m.in. w zakresie spraw dotyczących:

- aktywności społecznej i obywatelskiej,

- aktywności w sprawach dnia codziennego i sprawach osobistych,

- aktywności zawodowej,

- komunikacji i kompetencji językowych,

- profilaktyki i ochrony zdrowia,

- pełnienia ról rodzinnych,

- aktywności w czasie wolnym.

 

Asystenci Osobiści Osób Niesłyszących:

 

Iwona Błaszczyk   kom./WhatsApp: 609 323 2 40

Ewa Gierszewska  kom./WhatsApp: 782 115 757

Bożena Kłusak   kom./WhatsApp: 663 848 600

Zofia Kozioł  kom./WhatsApp:  533 124 576

Jarosław Duszak  kom./WhatsApp: 790 800 916