Tłumacz ON-LINE języka migowego

Tłumacz ONLINE finansowany w ramach projektu:
RAZEM PRZEZ CISZĘ – rozwój usług asystenckich skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu M. Opole oraz powiatów opolskiego, strzeleckiego, namysłowskiego, brzeskiego, krapkowickiego.

poniedziałek - piątek godz. 08:00-16:00

logo SkypePZG OPOLE

logo WhatsApp782 115 757

 


Tłumacz ONLINE finansowany w ramach projektu:
RAZEM PRZEZ CISZĘ – rozwój usług asystenckich skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, prudnickiego, kluczborskiego i oleskiego.

poniedziałek - piątek godz. 08:00-16:00

logo SkypePZG OPOLE

logo WhatsApp794 148 687