Znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne  Województwa Opolskiego OpolskieRAZEM PRZEZ CISZĘ – rozwój usług asystenckich skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego, nyskiego, prudnickiego, kluczborskiego i oleskiego.

 

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.