Kto może skorzystać z projektu?

W projekcie mogą wziąć udział


Osoby powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego z terenu powiatów: 

  • kędzierzyńsko-kozielskiego
  • nyskiego
  • prudnickiego
  • kluczborskiego
  • oleskiego.

Osoby, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne z niepełnosprawnością słuchową, które wymagają wsparcia w związku z niemożnością samodzielnej komunikacji ze słyszącą częścią społeczeństwa.

Projekt przygotowany jest dla 24 osób w tym 13 kobiet i 11 mężczyzn.