Deklaracja Dostępności 

Oddział Opolski Polskiego Związku Głuchych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: pzgopole.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018.01.01. Data ostatniej aktualizacji:  2021.09.29

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Część zdjęć nie ma uzupełnionych opisów alternatywnych.

Wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają napisy lub są tłumaczone na Polski Język Migowy. W niektórych filmach mówionych w  PJM nie ma uzupełnionych napisów.

Nie korzystamy z formularza kontaktowego. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są umieszczone w zakładce KONTAKT.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.09.29.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeżeli na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Joanna Gurazdowska. Możesz skontaktować się:

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

I - Polski Związek Głuchych Oddział Opolski, ul.1 Maja 21, 45-068 Opole

 

Do budynku prowadzi 1 wejście od podwórka przy ulicy 1 Maja 21.

Siedziba Związku mieści się na  parterze, do którego prowadzą schody.

Nie ma podjazdu dla wózków. Nie ma platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i większość pomieszczeń.

Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem, bezpośrednio przy ulicy, są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek znajduje się w centrum miasta, przy Dworcu PKP oraz PKS i jest dobrze skomunikowany transportem publicznym z całym miastem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online po wcześniejszym umówieniu się.

 

II - Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Z Wadą Słuchu, ul.1 Maja 17/3 45-068 Opole

 

Do budynku prowadzą 2 wejścia: pierwsze od ulicy 1 Maja 17/3,  drugie od podwórka przy ulicy 1 Maja 17/3

Poradnia mieści się na 2 piętrze do którego prowadzą schody.

Nie ma podjazdu dla wózków. Nie ma platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i większość pomieszczeń.

Toaleta nie jest przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem, bezpośrednio przy ulicy, są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek znajduje się w centrum miasta, przy Dworcu PKP oraz PKS i jest dobrze skomunikowany transportem publicznym z całym miastem.

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online po wcześniejszym umówieniu się.