Znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne  Województwa Opolskiego Opolskie

 

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI realizuje projekt „RAZEM PRZEZ CISZĘ”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Realizacja projektu: od 1.05.2021 R. do 31.12.2022 R.

RAZEM PRZEZ CISZĘ – rozwój usług asystenckich skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu: