Projekt W CISZY PRZEZ ŻYCIE OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2024 R. DO 31.03.2025 R.

 

Skąd finansowany

Znak graficzny przedstawiający logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt „RAZEM PRZEZ CISZĘ” jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu na zadania zlecone nr 1/2023 pn. „Możemy więcej” z dnia 12.10.2023.

 

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie samodzielnego i niezależnego funkcjonowania 65 dorosłych mieszkańców woj. opolskiego z uszkodzonym narządem słuchu (umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, których podstawowym sposobem komunikowania się jest PJM), poprzez umożliwienie skorzystania z usług wspierających asystentów osobistych osób niesłyszących.

 

Realizator:

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski,
ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole

KRS: 0000002518

 

Kto może wziąć udział

Grupą docelową projektu jest 65 osób, powyżej 18 roku życia, które:

  • uczą się lub zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze województwa opolskiego,
  • są zagrożone brakiem lub utratą samodzielności oraz wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności narządu słuchu (z możliwością występowania niepełnosprawności innej, ale sprzężonej z uszkodzeniem narządu słuchu),
  • o orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu słuchu (03-L).

 

Formy wsparcia

- wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej

- opracowanie i aktualizacja IPD

 

Zakres wsparcia:

Uczestnik projektu (UP) może otrzymać wsparcie Asystenta m.in. w zakresie spraw dotyczących:

- aktywności społecznej i obywatelskiej,

- aktywności w sprawach dnia codziennego i sprawach osobistych,

- aktywności zawodowej,

- komunikacji i kompetencji językowych,

- profilaktyki i ochrony zdrowia,

- pełnienia ról rodzinnych,

- aktywności w czasie wolnym.

 

 

Asystenci Osobiści Osób Niesłyszących:

 

Iwona Błaszczyk   kom./WhatsApp: 609 323 240

Ewa Gierszewska  kom./WhatsApp: 782 115 757

Bożena Kłusak   kom./WhatsApp: 663 848 600

Magdalena Duszak  kom./WhatsApp:  791 205 763

Jolanta Jakiwczuk  kom./WhatsApp: 663 464 453