Baner zawierający trzy zdjęcia - na nich członkowie PZG Oddział Opolski

Kto może zostać członkiem PZG?

 • osoba z uszkodzonym narządem słuchu;
 • osoba słysząca, której bliskie są problemy środowiska osób niesłyszących.

 

Dokumenty  wymagane przy zapisywaniu się:

 • orzeczenie:

- o stopniu niepełnosprawności;

- ZUS o niezdolności do pracy lub KIZ o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej;

 • audiogram;
 • 2 zdjęcia (jak do legitymacji).

 

Opłaty związane z członkostwem w PZG:

 • wpisowe (płatne jednorazowo przy zapisie)   10 zł
 • opłata za legitymację                                      20 zł
 • składka członkowska                           5 zł/miesiąc
 • wydanie duplikatu legitymacji:                         20 zł

 

Ulgi i przywileje dla osób niesłyszących:

 • darmowe przejazdy autobusami MZK na terenie miasta Opola, na podstawie legitymacji PZG (uchwała Rady Miasta z 21.01.2006r.)
 • zwolnienie z opłat abonamentu radiowo-telewizyjnego (Dz. U. Nr 85/2005 poz.728,Dz. U. Nr 104/2005 poz. 879)

 

W/w ulgi przysługują osobom z uszkodzonym narządem słuchu lub mowy posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym.

 

Gdzie można się zapisać do PZG?

Aby zapisać się do naszego Stowarzyszenia należy skontaktować się z pracownikami Oddziału Opolskiego PZG w jednym z Ośrodków Terenowych lub w Opolu.

Serdecznie zapraszamy!