Udział w projekcie „Strażnicy dostępności”

Prowadzenie monitoringu w zakresie tworzenie i stosowania przepisów prawa regulującego.
Monitoring obowiązków związanych ze stosowaniem zasad dostępności.