Formy wsparcia

Przewidziane formy wsparcia:

 • Wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej
 • Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niesłyszącej / doradcy on-line
 • Indywidualne wsparcie terapeutyczne
 • Indywidualne wsparcie prawne
 • Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych


Miejsce realizacji projektu:

 1. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kluczborku,
  Rynek 1 – Ratusz, 46-200 Kluczbork
 2. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Nysie,
  ul. Moniuszki 5, 48-300 Nysa
 3. Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Oddziału Opolskiego PZG w Kędzierzynie-Koźlu,
  ul. Przechodnia 6/II i III, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 4. Polski Związek Głuchych Oddział Opolskich,
  ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole