Kto może skorzystać z projektu?

W projekcie mogą wziąć udział:

osoby powyżej 18 roku życia, które uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego:

  • z terenu M. Opola
  • powiatu opolskiego
  • powiatu strzeleckiego
  • powiatu namysłowskiego
  • powiatu brzeskiego
  • powiatu krapkowickiego.

Osoby, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, niesamodzielne z niepełnosprawnością słuchową, które wymagają wsparcia w związku z niemożnością samodzielnej komunikacji ze słyszącą częścią społeczeństwa.

Projekt przygotowany jest dla 32 osób w tym 13 kobiet i 19 mężczyzn.