Formy wsparcia

Przewidziane formy wsparcia:

  • Wsparcie Asystentów Osobistych Osoby Niesłyszącej
  • Usługa Asystenta Osobistego Osoby Niesłyszącej / doradcy on-line
  • Indywidualne wsparcie terapeutyczne
  • Indywidualne wsparcie prawne
  • Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych i komunikacyjnych


Miejsce realizacji projektu:

  1. Polski Związek Głuchych Oddział Opolskich
  2. Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących
    ul. 1 Maja 21, 46-068 Opole