Wywiad dla TVP Opole - "ePUAP, szkolenie w ciszy".

 ePUAP w ciszy

 

 

Rozpoczynamy rekrutację pierwszych dwóch grup uczestników w ramach zadania

„Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracowników służb świadczących usługi społeczne dla osób głuchych”

 

 W ramach zadania zrealizowanych zostanie 448 h warsztatów dla 4 grup po 10 os./gr w podziale 112h/gr. (w tym 64 h/gr – kurs języka migowego).  Warsztaty będą miały charakter stacjonarny oraz wyjazdowy.

Celem warsztatów wyjazdowych (48 h/gr, 3×2 dni/gr) jest przekazanie informacji nt. funkcjonowania osób z dysfunkcją słuchu w życiu społecznym i zawodowym, przekazanie informacji odnośnie ich praw, barier  i ograniczeń na jakie napotykają w życiu codziennym, uwrażliwienie na ich potrzeby oraz przekazanie wiedzy nt. pracy (komunikacji) z osób z  dysfunkcją słuchu oraz jej rodziną.

Celem warsztatów stacjonarnych – kurs języka migowego  (64 h/gr) jest przełamywanie barier komunikacyjnych z osobami z dysfunkcją słuchu poprzez naukę j. migowego, zdobycie praktycznej umiejętności posługiwania się na poziomie podstawowym j. migowym w kontaktach z osobami niesłyszącymi. Celem kursu jest przygotowanie do porozumiewania się z osobami głuchoniemymi.

Więcej informacji