ZAPRASZAMY

osoby niesłyszące do udziału w konferencji "Młodzi innowacyjni - inwestycje w Fundusze Europejskie dla przyszłości".  Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

 

Plakat informujący o konferencji: Młodzi innowacyjni - inwestycje w Fundusze Europejskie dla przyszłości.

ZAPRASZAMY

osoby niesłyszące do udziału w konferencji "Nowoczesne biznesy i innowacje branżowe poprzez wykorzystanie Funduszy Europejskich". Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.