Zapraszamy na spotkanie z prawnikiem w miesiącu lipcu 2019 r.

3 lipiec 2019      godz. 10:00-14:00

9 lipiec 2019      godz. 11:30-15:30

Projekt - Bądź aktywny II - kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego.

Harmonogram spotkań z prawnikiem w miesiącu lipcu  br.