Godziny biura PZG Opole są ograniczone ze względu na większą ostrożność sanitarną - choroba pracowników.

Klub w piątek popołudniu - od 24.09.2021 nieczynny!

Prosimy o kontakt online WhatsApp i Skype.

 

Międzynarodowy Tydzień Głuchych (IWDP) jest inicjatywą Światowej Federacji Głuchych (WFD) i został po raz pierwszy zainicjowany w 1958 r. w Rzymie we Włoszech.

Jest obchodzony corocznie przez globalną społeczność Głuchych w ostatnim pełnym tygodniu września, aby upamiętnić ten sam miesiąc, w którym odbył się pierwszy Światowy Kongres WFD.

Międzynarodowy Tydzień Osób Niesłyszących jest obchodzony poprzez różne działania Społeczności Głuchych na całym świecie. W tych działaniach i wydarzeniach mile widziani są wszyscy członkowie społeczności niesłyszących, w tym rodziny osób niesłyszących, zawodowi i akredytowani tłumacze języka migowego, rówieśnicy, a także zaangażowanie różnych zainteresowanych stron, takich jak rządy krajowe, krajowe i międzynarodowe organizacje praw człowieka, oraz Organizacje Osób Niepełnosprawnych.

Tematem przewodnim Międzynarodowego Tygodnia Głuchych w 2021 roku jest: „Świętuj rozkwit społeczności Głuchych”

20 września 2021 Pielęgnowanie historii Głuchych

21 września 2021 Zrównoważone przywództwo Głuchych

22 września 2021 Języki migowe dla wszystkich głuchych uczniów

23 września 2021 Migamy w obronie praw człowieka!

24 września 2021 Intersekcjonalne społeczności Głuchych

25 września 2021 Kultura i sztuka Głuchych

26 września 2021 Prawa człowieka w czasach kryzysu Głuchych

Tematem Międzynarodowego Dnia Języków Migowych w 2021 roku jest: "Migamy w obronie praw człowieka"

 Plakat zawierający informacje na temat Międzynarodowego Tygodnia Osób Głuchych w 2021r.

Pismo od Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych w związku z Międzynarodowym Tygodniem Głuchych:

 

Jeżeli potrzebujecie pomocy aby się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym - zapraszamy do Opolskiego Oddziału PZG.

Więcej na ten temat miga nasza Ewa. Do filmu dołączone są też napisy.

Zapraszamy!