×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but Galeria/Opole/20180521_ePUAP is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.

Udział w projekcie „Strażnicy dostępności”

Prowadzenie monitoringu w zakresie tworzenie i stosowania przepisów prawa regulującego.
Monitoring obowiązków związanych ze stosowaniem zasad dostępności.

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski realizuje wiele projektów dedykowanych społeczności głuchych.

Obecnie realizowane projekty:


Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI REALIZUJE PROJEKT  „SŁYSZEĆ - TO MÓWIĆ” WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PFRON I ŚRODKÓW WŁASNYCH.

PROJEKT OBEJMUJE OKRES OD 1.04.2022 R. DO 31.03.2025 R.

 

ETAP I: 1.04.2022 - 31.03.2023

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU W I ETAPIE TJ. OD 1.04.2022 R. DO 31.03.2023 R. WYNOSI: 379 484,00 ZŁ

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA PFRON: 356 524,00 ZŁ

ŚRODKI WŁASNE: 22 960,00 ZŁ

  

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu „SŁYSZEĆ - TO MÓWIĆ"

 • Rehabilitacja słuchu
 • Terapia ogólnorozwojowa
 • Terapia psychologiczna
 • Rehabilitacja małego dziecka w domu rodzinnym
 • Rehabilitacja domowa dorosłych
 • Terapia sensomotoryczna
 • Terapia integracyjna
 • Poradnictwo dla dorosłych beneficjentów
 • Poradnictwo indywidualne dla beneficjentów pośrednich
 • Poradnictwo psychologiczne
 • Poradnictwo merytoryczne dla wolontariuszy

 

W ramach projektu zostaną pokryte wynagrodzenia kadry merytorycznej, administracyjnej, opłaty za media, czynsz, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz delegacji związanych z dojazdem do beneficjenta.