Wszyscy mamy wpływ na poprawę wzajemnych relacji i rozwój dostępności.

Iwona Błaszczyk