Wspólnota Anonimowych Alkoholików  zaprasza na cykliczne spotkania online tłumaczone na PJM oraz z napisami w języku
polskim. Na tych spotkaniach dzielimy się naszymi doświadczeniami związanymi ze zdrowieniem z choroby alkoholowej.

https://glusi-aa.pl/znajdz-spotkanie/


Więcej informacji o AA w polskim języku migowym można znaleźć na stronie:

www.glusi-aa.pl


W szczególności zachęcamy do zapoznania się z video-tłumaczeniem ulotek:
„Nowicjusz pyta...” oraz „ Czy AA jest dla Ciebie?”

https://www.youtube.com/watch?v=ypLd1Y9a6CU&ab_channel=AnonimowiAlkoholicy