Zapraszamy do udziału w badaniu prowadzonym w ramach projektu

„Włączanie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”
dotyczącym CENTRUM KOMUNIKACJI - wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posługujących się językiem migowym w podjęciu oraz utrzymaniu aktywności zawodowej.
 
Cele badania:
  • poznanie opinii osób posługujących się polskim językiem migowym na temat dostępności komunikacyjnej w obszarze rynku pracy,
  • identyfikacja trudności i problemów związanych z poszukiwaniem i utrzymaniem pracy przez osoby głuche, słabosłyszące i głuchoniewidome.
Szanowni Państwo,
Wasz głos ma ogromne znaczenie!
Dlatego będziemy bardzo wdzięczni za wypełnienie anonimowej ankiety i wyrażenie swojej opinii na temat dostępności komunikacyjnej w miejscu pracy oraz wskazania swoich potrzeb w tym obszarze.
Ankieta przeznaczona jest dla osób głuchych, słabosłyszących i głuchoniewidomych komunikujących się w polskim języku migowym pracujących bądź poszukujących pracy.