W dniu 23 października 2021 odbyło się Walne Zebranie Koła Terenowego w Opolu. Wybrano nowy Zarząd Koła Terenowego w Opolu oraz Komisję Rewizyjną na nową kadencję.

Zarząd:

Prezes: Ewa Gierszewska
Wice Prezes: Dariusz Rączka
Sekretarz: Magdalena Świtała
Skarbnik: Adam Jakubowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący : Ryszard Bujak
Sekretarz: Elżbieta Chlastała
Członek: Hubert Cywiński
 
Zarząd Koła Terenowego w Opolu, zdjęcie 4 osób
Zarząd Koła Terenowego w Opolu (od prawej):
Prezes Ewa Gierszewska, Wice Prezes Dariusz Rączka, Sekretarz Magdalena Świtała, Skarbnik Adam Jakubowski.
 
Komisja Rewizyjna, zdjęcie 3 osób.
Komisja Rewizyjna (od prawej):
Członek Hubert Cywiński, Sekretarz Elżbieta Chlastała, Przewodniczący Ryszard Bujak.