Zarząd Koła Polskiego Związku Głuchych w Opolu zawiadamia, że zgodnie ze Statutem PZG upływa termin kadencji naszego Zarządu i w związku z tym w dniu 23.10.2021 r. o godz. 10:00 (termin I) lub o godz. 10:30 (termin II) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu, ul. Damrota 1.

W załączeniu zawiadomienie od Pana Jacka Krajewskiego - Prezesa Zarządu Koła Terenowego PG w Opolu oraz porządek obrad.

UWAGA:
W Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym mają prawo uczestniczyć członkowie PZG z opłaconymi składkami za rok 2021r. 

Grafika informująca o Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. Napis, a w tle dwie ręce wkładające kartki do urny wyborczej.