TPK - TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU

Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego (https://tlumacz.migam.org/nfz)

Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:

  • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.

Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę:

  • pielęgniarki/położnej
  • lekarską.
  • w formie telekonsultacji.

W ramach TPK uzyskasz:

  • poradę medyczną
  • e–receptę
  • e–skierowanie
  • e–zwolnienie.

Więcej informacji na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia (https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/)