25 lutego 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

XVI Turystyczny Prima aprilis ? Ryczyn 2010

    27 marca grupa podopiecznych Opolskiego Oddziau Polskiego Zwia?zku Guchych wyruszya na wycieczke? do Ryczyna ? dawnego grodu obronnego.     Pierwsza wzmianka o Ryczynie pochodzi z XI wieku. Grodzisko pooz?one jest w poowie drogi mie?dzy Oawa? a Brzegiem. Ryczyn podobnie jak Koz?le, Opole, Racibo?rz, Wrocaw peni funkcje? przede wszystkim strategiczna? ? od po?nocy strzeg granicy kraju i Odry. Okoo wieku XVI Ryczyn straci swoje znaczenie z powodu szybkiego rozwoju pobliskich miast ? Oawy i Brzegu. Do dnia dzisiejszego przetrway tylko resztki osady skadaja?cej sie? kiedys? z dwo?ch grodzisk (duz?ego i maego), trzech osad i cmentarzyska. Kaz?dego roku w ryczyn?skim grodzisku wraz z nastaniem wiosny organizowany jest festyn rycerski. W tym roku juz? po raz szesnasty.  

Więcej: XVI Turystyczny Prima aprilis ? Ryczyn 2010

 

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

Koo Terenowe Opolskiego Oddziau Polskiego Zwia?zku Guchych w Opolu serdecznie zaprasza na zaje?cia z pierwszej pomocy.
Termin: pia?tek 23 kwietnia 2010 r.
Godzina: 17.00
Miejsce: s?wietlica w siedzibie Oddziau   Opolskiego  PZG, Opole ul. 1 Maja 21.
W programie:  

 • Zaje?cia z bandaz?owania
 • Opatrywanie ran
 • Poste?powanie w przypadku oparzen?

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   

Warsztaty pierwszej pomocy, film o niesysza?cych i pyszny pocze?stunek. W Opolskim Oddziale Polskiego Zwia?zku Guchych s?wie?towalis?my Dzien? Kobiet.

W tym roku Dzien? Kobiet obchodzilis?my troche? po?z?niej niz? zazwyczaj. 12 marca do siedziby Koa Terenowego w Opolu zjechali Gusi z caego wojewo?dztwa. S?wie?towanie rozpocze?lis?my dos?c? nietypowo, bo od warsztato?w pierwszej pomocy. Poprowadziy je studentki ratownictwa medycznego z Wojewo?dzkiego Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Opolu. Nasi podopieczni mogli dowiedziec? sie?, jak zachowac? sie? w sytuacji zagroz?enia z?ycia lub zdrowia. Uczylis?my sie?, jak robic? sztuczne oddychanie, jak ocenic? stan poszkodowanego, zrobic? masaz? serca. Che?tnych do sprawdzenia swoich umieje?tnos?ci nie brakowao. Zaje?cia byy bardzo ciekawe, wszystkie wiadomos?ci moglis?my sprawdzic? w praktyce, na profesjonalnym fantomie i sobie nawzajem.

Więcej: Dzie Kobiet

   

Studenci ucza? sie? migac?

Uniwersytet Opolski nawia?za wspo?prace? z Opolskim Oddziaem Polskiego Zwia?zku Guchych. Jej efektem sa? zaje?cia z je?zyka miganego dla studento?w.

    Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego wprowadzi do siatki zaje?c? je?zyk migany jako przedmiot fakultatywny.
Migac? uczy sie? dwudziestu szes?ciu studento?w studio?w uzupeniaja?cych kierunku pracownik suz?b spoecznych. Zaje?cia be?da? odbywac? sie? przez dwa semestry. Maja? przygotowac? przyszych pracowniko?w socjalnych do kontaktu z osobami niesysza?cymi, zapoznac? ich z go?wnymi problemami ich przyszych podopiecznych.


Pierwsze zaje?cia odbyy sie? 18 lutego. I jak to zwykle bywa, nie nalez?ay do najatwiejszych. Na razie z?acy zmagaja? sie? z alfabetem. I choc? re?ce nie zawsze nada?z?aja? za mys?lami i je?zykiem widac? poste?py.
Opolscy studenci ucza? sie? je?zyka miganego, czyli Systemu Je?zykowo Migowego. Jest to odmiana ojczystego je?zyka fonicznego, kto?ra wykorzystuje znaki naturalnego je?zyka migowego (PJM) w poa?czeniu z gramatyka? je?zyka polskiego i gos?na? artykulacja?. SJM to sztuczna odmiana je?zyka migowego stworzona dla potrzeb porozumiewania sie? oso?b sysza?cych z niesysza?cymi.
Uniwersytet Opolski to druga po Wojewo?dzkim Zakadzie Doskonalenia Zawodowego instytucja, w kto?rej propaguje sie? nauke? je?zyka miganego. Zaje?cia prowadzone sa? przez wykwalifikowana? kadre?, kto?ra dba o poziom merytoryczny zaje?c?.




   

Strona 13 z 13

     

Koa terenowe












Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1088638
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw