Zarząd PZG Oddział Opolski PZG

WŁADZE ODDZIAŁU
Jacek Krajewski Prezes
Jarosław Duszak Wiceprezes
Alicja Krukowska Sekretarz
Ryszard Kula Członek
Ewa Gierszewska Członek