Sprawozdania można samodzielnie sprawdzić w elektronicznej bazie sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji pożytku publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

 

NAZWA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO:

Polski Związek Głuchych Oddział Opolski

numer KRS organizacji pożytku publicznego: 0000002518