23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Sejm intensywnie pracuje nad projektem ustawy o jzyku migowym i innych rodkach wspierania komunikowania si. W czwartek 14 lipca odbdzie si pierwsze posiedzenie staej sejmowej Podkomisji ds. Osb Niepenosprawnych. W posiedzeniu bd uczestniczy przedstawiciele organizacji i rodowisk osb guchych, guchoniewidomych oraz innych zainteresowanych podmiotw. 

Porozumienie stron spoecznych

Polski Zwizek Guchych, Organizacja Niesyszcych i Sabosyszcych Internautw (ONSI), Towarzystwo Pomocy Guchoniewidomym i Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego porozumiay si ze sob oraz innymi podmiotami ? Stowarzyszeniem Tumaczy Polskiego Jzyka Migowego, Instytutem Polskiego Jzyka Migowego, Fundacj Promocji Kultury Gluchych KOKON i Biurem ds. Osb Niepenosprawnych AGH, aby wsplnie zaproponowa konieczne poprawki do poselskiego projektu ustawy. Efektem porozumienia byo skierowanie w poniedziaek 11 lipca do Sejmu wsplnego stanowiska tych organizacji, zawierajce propozycje a 40 poprawek. Jest ono obszerne (liczy 16 stron) i odnosi si szczegowo do praktycznie wszystkich przepisw ustawy, proponujc konkretne zmiany, uzupenienia i skrelenia.


Zaproponowane poprawki przez stron spoeczn


Zdaniem przedstawicieli strony spoecznej projekt musi zosta zmieniony, tak aby:

? uprawnienie do korzystania z bezpatnej pomocy tumacza nie dotyczyo tylko urzdw, ale i policji, stray poarnej, pogotowia, placwek suby zdrowia (w tym szpitali),

? kada osoba miaa nie tylko prawo wyboru tumacza, ale prawo wyboru tumacza posugujcego si PJM lub SJM wedug wasnego uznania,

? korzystanie z pomocy tumacza nie wymagao przedstawiania specjalnych dokumentw, w tym orzeczenia o niepenosprawnoci,

? definicja Polskiego Jzyka Migowego bya zgodna z tym, jak go okrela rodowisko,

? formy wsparcia osb guchych i guchoniewidomych odzwierciedlay najlepsze rozwizania stosowane dzi w praktyce w Polsce i w innych krajach,

? moliwe byo wykorzystywanie do komunikowania si najnowoczeniejszych technologii umoliwiajcych przekazywanie na odlego tekstu, dwiku i obrazu,

? bezpatne szkolenia w zakresie jzyka migowego i form wspierania osb guchoniewidomych byy dostpne dla szerokiej grupy osb, w tym tumaczy,

? Rada Jzyka Migowego skadaa si przede wszystkim z osb guchych i guchoniewidomych oraz specjalistw, a tylko w mniejszej czci z przedstawicieli administracji.


Efekty wprowadzenia poprawek


Jeli posowie zdecyduj si uwzgldni propozycje strony spoecznej, ustawa zapewni bezpatn usug swobodnie wybranego tumacza jzyka migowego lub tumacza - przewodnika w urzdzie, u lekarza, na policji. Polski Jzyk Migowy zostanie uznany za jzyk, a pastwo bdzie zobowizane finansowa szkolenia dla osb zainteresowanych nauk jzyka migowego i form wspierania osb guchoniewidomych.

Ustawa, o ile zostanie uchwalona z uwzgldnieniem proponowanych zmian, bdzie te wielkim krokiem w kierunku uznania praw i potrzeb osb guchoniewidomych Dziki uznaniu roli tumacza-przewodnika oraz specyficznych metod komunikowania si tych ludzi.


Projekt poselski znaczco rni si od przygotowanych wczeniej przez rzd zaoe do ustawy, przeciwko ktrym w 2010 r. zaprotestowali wszyscy przedstawiciele rodowiska, a take Rzecznik Praw Obywatelskich. Gwn rnica polega na zagwarantowanie finansowania usug tumaczy i szkole upowszechniajcych znajomo jzyka migowego, czego w projekcie rzdowym nie byo, a take uznanie Polskiego Jzyka Migowego za jzyk, a nie tylko ?rodek komunikowania si?, jak wczeniej proponowa rzd.Ustawa o jzyku migowym wymusi rwne traktowanie osb guchych i guchoniewidomych w stosunkach obywateli z administracj publiczn, potwierdzi, e Polski Jzyk Migowy jest jzykiem i zobowie pastwo do wspierania jego uywania i rozwoju poprzez przeznaczanie na ten cel odpowiednich rodkw finansowych. Zdaniem organizacji kierujcych wsplne stanowisko do Sejmu, szansa na uchwalenie polskiej ustawy o jzyku migowym musi zosta wykorzystana, a w pracach nad ni czynnie i twrczo powinni uczestniczy nie tylko posowie na Sejm RP, ale i przedstawiciele strony spoecznej, proponujc konkretne rozwizania ? w tym wanie owe 40 poprawek, o ktrych uwzgldnienie wymienione na pocztku organizacje bd walczy na czwartkowym posiedzeniu w Sejmie.


Co wane, w zwizku z rozpocztym procesem ratyfikacji przez Polsk Konwencji ONZ o Prawach Osb Niepenosprawnych moemy spodziewa si nie tylko samej ustawy o jzyku migowym, ale i zmian wielu innych ju istniejcych ustaw ? dotyczcych edukacji, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwoci, kultury itd., zmian koniecznych dla zapewnienia rwnych praw nie tylko osobom guchym i guchoniewidomym, ale wszystkim niepenosprawnym obywatelom RP.


W chwili obecnej jednak najwaniejszym dla rodowisk osb guchych i guchoniewidomych projektem znajdujcym si w Sejmie jest projekt ustawy o jzyku migowym, ktra, jeli prace parlamentarne zakocz si sukcesem, zostanie uchwalona jeszcze w tej kadencji Sejmu i wejdzie w ycie ju od 1 stycznia 2012 r. Byoby to ukoronowaniem trwajcych kilka lat stara rodowisk ludzi guchych oraz guchoniewidomych ? pierwsze zaoenia ustawy wypracowane zostay przy wspudziale strony spoecznej ? reprezentantw zwolennikw Polskiego Jzyka Migowego, Systemu Jzykowo-Migowego oraz osb guchoniewidomych w ostatnim kwartale roku 2008.

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074216
Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw