23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Projekt eFESTO

Projekt eFESTO

rodowisko e-learningowe dla niepenosprawnych uczniw

System  wspierania zatrudnienia osb guchych na wolnym rynku w Polsce  jest sabo rozwinity na tle innych krajw europejskich, a przez wiele lat w miejscach pracy brakowao doradcw zawodowych, ktrzy mogliby wspomaga pracownikw z wad suchu. Analizy w naszym kraju wykazay, e najwiksza liczba osb niepenosprawnych jest zatrudniana w rolnictwie, lenictwie oraz w produkcji (odpowiednio 30% i 19% wszystkich zatrudnionych niepenosprawnych). Gwnym wskazywanym powodem takiej sytuacji jest niski poziom wyksztacenia oraz nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe. Innymi sowy niepenosprawni obywatele nie maj moliwoci nabywania i rozwijania bardziej specyficznych umiejtnoci zwizanych z elektryk, informatyk i technologiami cyfrowymi. Tym samym nie maj dostpu do wielu moliwoci rynku pracy zwizanego z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiza technologicznych.


Projekt eFESTO jest projektem midzynarodowym, w ramach ktrego zostanie stworzona platforma e-learningowa - rodowisko ksztacenia na odlego, ktrego celem bdzie dostarczanie usug edukacyjnych osobom niesyszcym (uczniw i osb pracujcych) umoliwiajc im nabycie kompetencji adekwatnych do potrzeb wspczesnego rynku pracy. Do kompetencji tych zalicza si miedzy innymi umiejtno obsugi nowoczesnych urzdze elektrycznych i elektronicznych.

W szczeglnoci projekt ma pozwoli na transfer innowacyjnych rezultatw z systemu akademickiego do systemu ksztacenia zawodowego oraz metodologii, narzdzi, infrastruktury IT i treci szkoleniowych. Ma take przyczyni si do transferu podpatrzonych dziaa ukierunkowanych na wsparcie modych niepenosprawnych obywateli w procesie efektywnego rozwoju spoecznego i profesjonalnego. Podstawowym zadaniem projektu jest wczenie do rynku pracy i zatrudnienie osb niesyszcych w poszczeglnych obszarach i sektorach zawodowych, takich jak: laboratoria biomedyczne, telekomunikacja czy przemys i rodowiska wdroeniowe. Planowane rezultaty projektu to portal internetowy, poprzez ktry dostpny bdzie system e-learningowy opracowany w trakcie projektu. Owocem bd take podnoszce kwalifikacje kursy teoretyczne, ktre dotyczy bd  obsugi aparatury elektronicznej oraz jzyka angielskiego.

Projekt eFESTO bdzie bazowa na dowiadczeniach z dwch innych projektw ? PSELDA
i LA.DI.RE dotyczcych ksztacenia na odlego realizowanych przez Uniwersytet Sannio we Woszech:

LA.DI.RE  jest innowacyjnym projektem nauczania na odlego. Dziaa on poprzez sie laboratoriw, ktre stanowi integraln cz interaktywnych narzdzi nauczania w wirtualnych klasach kierujcych systemem nauki.

PSELDA jest drugim projektem, na technologii i metodologii ktrego ma opiera si projekt eFESTO. Jest projektem eksperymentalnym.

Projekt eFESTO rozpocz si 2 listopada 2009 roku. Pierwszym gwnym rezultatem projektu byo opracowanie raportu z Analizy Potrzeb dla zbadania sytuacji guchych obywateli Polski. Kolejnym raportem by dokument przedstawiajcy stan faktyczny w Polsce, ktry pomoe oszacowa moliwoci osb guchych na rynku pracy oraz zbudowa istotn analiz, ktra posuy lepszemu zrozumieniu obecnej sytuacji wraz z kierunkiem jej poprawy. Obecnie trwaj prac nad opracowaniem treci kursw oraz ich dostosowania do potrzeb osb Guchych tj. tumacze na Polski Jzyk Migowy oraz International Sign.

Zakoczenie projektu przewidziane jest na padziernik 2011 roku. Jednake ju teraz  mona ledzi postpy prac na stronie www.efestoproject.eu

Koordynatorem projektu jest firma Techin Sp. z  o.o. , a jego partnerem ze strony Polski jest Polski Zwizek Guchych. Ponadto partnerami projektu s:

? TIME Foundation ?This Is My Environment? ? Bugaria

? Corvinno Technology Transfer Center Non Profit Ltd. Wgry

? Hungarian Deaf Sport Association ? Wgry

? Dida Network S.r.l. ? Wochy

? Istituto Canossiano Scuola Audiofonetica ? Wochy

? Universita` degli Studi del Sannio ? Wochy

Projekt zosta wybrany przez Fundacj Rozwoju Systemu Edukacji, jako jeden z przykadw dobrych praktyk, ktre s realizowane w programie ksztacenia ustawicznego Leonardo da Vinci.


     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074220
Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw