25 lutego 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie
POLSKI ZWIZEK GUCHYCH ? ODDZIA OPOLSKI

rozpoczyna realizacj projektu


?BD AKTYWNY?


w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Spoecznej,

Dziaanie 7.2 Przeciwdziaanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spoecznej, Poddziaanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i spoeczna osb zagroonych wykluczeniem spoecznym

Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.


Projekt jest realizowany od stycznia 2012 do grudnia 2013 roku. Kierowany jest do 32 kobiet i 28 mczyzn nieaktywnych zawodowo, zamieszkujcych teren wojewdztwa opolskiego, posiadajcych orzeczenie o niepenosprawnoci z powodu dysfunkcji suchu.


W ramach projektu uczestnicy wezm udzia w kursach indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestnikw na podstawie stworzonego wczeniej Indywidualnego Planu Dziaania oraz otrzymaj wsparcie na etapie wyszukiwania ofert pracy i kontaktu z potencjalnym pracodawc.


Beneficjenci objci zostan rwnie szkoleniem:

 1. z zakresu przedsibiorczoci spoecznej ( 16 h);

 2. interpersonalnym (24 h) ? forma wyjazdowa.


Celem gwnym projektu jest aktywizacja spoeczna i zawodowa, podniesienie kwalifikacji oraz wzrost konkurencyjnoci i zwikszenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy przez 60 osb niepenosprawnych z woj. Opolskiego.

Cele szczegowe to: uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 20 % uczestnikw projektu, zwikszenie motywacji do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, rozwj kompetencji interpersonalnych i organizacyjnych przez beneficjentw projektu.


W ramach projektu ?Bd Aktywny? dziaa 5 Orodkw Wsparcia przy KT PZG:


1. Orodek Wsparcia w ramach projektu ?Bd Aktywny? przy KT PZG w Opolu ul. 1 Maja 21

2. Orodek Wsparcia w ramach projektu ?Bd Aktywny? przy KT PZG w Kdzierzynie-Kolu ul. Przechodnia 6

3. Orodek Wsparcia w ramach projektu ?Bd Aktywny? przy KT PZG w Nysie ul. Moniuszki 5

4. Orodek Wsparcia w ramach projektu ?Bd Aktywny? przy KT PZG w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16

5. Orodek Wsparcia w ramach projektu ?Bd Aktywny? przy KT PZG w Kluczborku Plac Niepodlegoci 5

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1088655
Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw