21 sierpnia 2017
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Projekt Bądź Aktywny
POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH – ODDZIAŁ OPOLSKI

rozpoczyna realizację projektu


BĄDŹ AKTYWNY”


w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja Zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Projekt jest realizowany od stycznia 2012 do grudnia 2013 roku. Kierowany jest do 32 kobiet i 28 mężczyzn nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren województwa opolskiego, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z powodu dysfunkcji słuchu.


W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w kursach indywidualnie dostosowanych do potrzeb uczestników na podstawie stworzonego wcześniej Indywidualnego Planu Działania oraz otrzymają wsparcie na etapie wyszukiwania ofert pracy i kontaktu z potencjalnym pracodawcą.


Beneficjenci objęci zostaną również szkoleniem:

 1. z zakresu przedsiębiorczości społecznej ( 16 h);

 2. interpersonalnym (24 h) – forma wyjazdowa.


Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, podniesienie kwalifikacji oraz wzrost konkurencyjności i zwiększenie szans na zatrudnienie na otwartym rynku pracy przez 60 osób niepełnosprawnych z woj. Opolskiego.

Cele szczegółowe to: uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 20 % uczestników projektu, zwiększenie motywacji do zmiany swojej sytuacji na rynku pracy, rozwój kompetencji interpersonalnych i organizacyjnych przez beneficjentów projektu.


W ramach projektu „Bądź Aktywny” działa 5 Ośrodków Wsparcia przy KT PZG:


1. Ośrodek Wsparcia w ramach projektu „Bądź Aktywny” przy KT PZG w Opolu ul. 1 Maja 21

2. Ośrodek Wsparcia w ramach projektu „Bądź Aktywny” przy KT PZG w Kędzierzynie-Koźlu ul. Przechodnia 6

3. Ośrodek Wsparcia w ramach projektu „Bądź Aktywny” przy KT PZG w Nysie ul. Moniuszki 5

4. Ośrodek Wsparcia w ramach projektu „Bądź Aktywny” przy KT PZG w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16

5. Ośrodek Wsparcia w ramach projektu „Bądź Aktywny” przy KT PZG w Kluczborku Plac Niepodległości 5

     

Koła terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprzątający
  Pracownik sprzątający Oferta skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1015385
Naszą witrynę przegląda teraz 26 gości 

ARCHIWUM      strona główna     kontakt     mapa serwisu      dla pracowników