20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

CZʦ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA STATUTOWEGO

ZA ROK 2010

Polski Zwizek Guchych

Oddzia Opolski


Informacje oglne


Oddzia Opolski Polskiego Zwizku Guchych prowadzi dziaalno od dnia 09.12.2000r.:

 • Orodek Rehabilitacji i Wsparcia Spoecznego Niesyszcych funkcjonuje w Opolu przy ul. 1 Maja 21/1;


 • Specjalistyczny Orodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Modziey z wad Suchu funkcjonuje w Opolu ul. 1 Maja 17/3.

Koa Terenowe Oddziau Opolskiego PZG:

 • KT PZG w Opolu ul. 1 Maja 21

 • KT PZG w Nysie ul. Moniuszki 5

 • KT PZG w Kluczborku Rynek 1, Ratusz

 • KT PZG w Kdzierzynie Kolu ul. Przechodniej 6

 • KT PZG W Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16

W kadym z wymienionych KT O/Opolskiego PZG dziaaj wietlice dla dorosych osb niesyszcych.


Rehabilitacja dorosych inwalidw suchu

Usugi grupowe


Pracownicy Orodka Rehabilitacji i Wsparcia Spoecznego Niesyszcych w Opolu oraz K Terenowych w cisej wsppracy z Zarzdem O/Opolskiego PZG w Opolu, przeprowadzili w roku 2010 szereg imprez i zaj grupowych dla czonkw Oddziau. Spotkania miay charakter:


 1. Kulturalno-owiatowy:

 • W KT Strzelce Opolskie przez cay rok dziaay koa zainteresowa: sekcja video-kamera, szachowe, komputerowe, czytelnicze ? prowadzenie biblioteki

 • KT Opole: 02.2010r. ?Klub Filmowy? ? z okazji Dnia Zakochanych organizowano we wsppracy z Miejsk Bibliotece Publicznej (Odziaem Zbiorw Obcojzycznych). Odbya si prezentacja nastpujcych filmu: ?Kilka sw o mioci?

 • KT Opole: 04.2010 r. Warsztaty Pierwszej Pomocy ? w ramach spotka w wietlicy KT w Opolu zorganizowao warsztaty pierwszej pomocy. Zajcia byy kontynuacj warsztatw rozpocztych podczas Dnia Kobiet.

 • KT Opole: 04.2010r. Warsztaty plastyczne ? we wsppracy z Galeri Sztuki Wspczesnej w Opolu zorganizowano warsztaty plastyczne ?Papierowe oblicza?. Nasi podopieczni zwiedzali rwnie wystaw prac opolskiego artysty rzebiarza Wita Piechurskiego.

 • Podopieczni KT w Nysie wzili udzia w otwarciu wystawy ?Lww w fotografii? w Bastionie w. Jadwigi w Nysie.

 • KT Nysa: 10 i 11.2010r. odbyo si 5 spotka przedwyborczych z kandydatami do Rady Miejskiej i na stanowisko burmistrza Nysy


 1. Integracyjno-okolicznociowy:

 • 03.2010 Dzie Kobiet ? w KT w Opolu zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Kobiet podczas ktrego odbyy si warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez studentki Wojewdzkiego Zakadu Doskonalenia Zawodowego w Opolu. W imprezie wzio udzia 38 podopiecznych PZG z caego wojewdztwa. Dzie kobiet witowano rwnie w Nysie.

 • 06.2010r. ? w Kole Terenowym w Nysie witowano rozpoczcie lata.

 • 09.2010r. ? w Koach Terenowych w Kluczborku i Nysie zorganizowano imprezy z okazji Midzynarodowego Dnia Guchego.

 • 11.2010r. KT w Nysie ? zorganizowano imprez Andrzejkow.

 • 12.2010r. ? w Koach Terenowych zostay zorganizowane spotkania opatkowe. Najwiksze odbyo si w Opolu. Zorganizowano je we wsppracy z Dusz[pasterstwem Osb Niesyszcych. Spotkanie rozpoczo si msz wit, potem najmodsi otrzymali prezenty ( na ten cel udao si nam zdoby od sponsorw 1 tys.z.), na koniec wszyscy zasiedli przy wigilijnym stole.


 1. Sportowo -rekreacyjno-turystyczny:

 • 01.2010 Kulig ? Kulig zosta zorganizowany przez KT w Opolu. Po raz drugi odwiedzilimy Gospodarstwo Agroturystyczne w Przysieczy, w kuligu wzio udzia 22 podopiecznych PZG.

 • 03.2010 ? XVI Turystyczny Prima aprilis ? podopieczni PZG (KT Opole, Nysa) powitali wiosn w dawnym grodzie obronnym w Ryczynie koo Brzegu. W imprezie wzio udzia ponad 20 podopiecznych.

 • KT w Strzelcach Opolskich zorganizowao po raz kolejny Turniej Tenisa Stoowego.

 • 07.2010 ? w KT w Nysie zorganizowano warsztaty Nordic Walking we wsppracy z Urzdem Miasta w Nysie.

 • 08.2010 ? KT w Nysie zorganizowao warsztaty i turniej gry ulicznej petanque w ramach akcji ?Caa Nysa gra w petanque?.

 • 09.2010 ? KT w Nysie zorganizowao wycieczk z ogniskiem na zakoczenie lata do Makowic.

 • W KT w Kdzierzynie-Kolu byy organizowane rajdy rowerowe. 1. Wsppraca z Duszpasterstwem Osb Niesyszcych:

Polski Zwizek Guchych Oddzia Opolski prowadzi w roku 2010 sta wspprac z Duszpasterstwem Osb Niesyszcych. W kadym KT odbyway si:


 • 2 razy w miesicu Msze wite;

 • Spotkania opatkowe.5. Inne wane inicjatywy:

 • Bank ywnoci ? od stycznia 2010 roku Opolski Oddzia Polskiego Zwizku Guchych wsppracuje z Bankiem ywnoci. W cigu roku do naszych podopiecznych trefio ponad 7 ton ywnoci. Z tej formy pomoc skorzystao 190 czonkw naszego Oddziau.


 • Propagowanie w rodowisku lokalnym problematyki osb niesyszcych:

 • kursy jzyka miganego: w 2010 roku odbyo si 5 kursw jzyka migowego KSS1, ktre ukoczyo 70 osb.


 • zajcia fakultatywne z zakresu jzyka miganego realizowane na Uniwersytecie Opolskim


Zadania realizowane ze rodkw PFRON:

 • "PROWADZENIE REHABILITACJI OSB DOROSYCH Z USZKODZONYM SUCHEM W PLACWKACH POLSKIEGO ZWIZKU GUCHYCH"


Liczba BO objtych wsparciem projektu za okres sprawozdawczy ? 495

Liczba usug indywidualnych ? 3906

Liczba uczestnikw zaj grupowych ? 596


 • ?ZNAM SWOJE PRAWA II ? WSPARCIE OSB Z USZKODZONYM NARZDEM SUCHU?. projekt realizowany we wsppracy z Regionalnym Orodkiem Polityki Spoecznej w Opolu. W ramach projektu podopieczni PZG mogli korzysta z bezpatnego poradnictwa prawnego i psychologicznego.


Projekty wspfinansowane ze rodkw unijnych :

W 2010 realizowalimy nastpujce projekty:

 1. ?Niech nas usysz? ? projekt realizowany we wsppracy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzdowych. W ramach projektu podopieczni wszystkich K Terenowych PZG mogli skorzysta m.in. z:

  • Bezpatnych porad prawnych, psychologicznych i komputerowych.

  • Bezpatnego kursu jzyka angielskiego.

  • Wyjazdowych szkole (Pokrzywna).


Pomoc objtych zostao 100 osb.

 1. ? Akademia ECDL? ? projekt realizowany we wsppracy z firm ?bit Polska?. W ramach projektu zorganizowano bezpatny kurs komputerowy, w 2010 roku skorzystao z niego 40 podopiecznych PZG z caego wojewdztwa.

 2. ?4kroki? - we wsppracy z Oddziaem dzkim Polskiego Zwizku Guchych realizowalimy projekt, w ramach ktrego odbyy si warsztaty z doradc zawodowym (dwa spotkania w Opolu i jedno w Nysie), indywidualne spotkania podczas, ktrych kady otrzyma propozycj cieki zawodowej oraz kurs grafiki komputerowej, ktry ukoczyo 10 osb. W ramach projektu raz w tygodniu w KT w Opolu dyuruje prawnik, ktry udziela bezpatnych porad. Z pomocy w ramach projektu skorzystao do tej pory okoo 30 osb.


Rehabilitacja dorosych inwalidw suchu

Usugi indywidualne


Pracownicy Orodka Rehabilitacji i Wsparcia Spoecznego Niesyszcych w Opolu oraz K Terenowych wiadczyli w roku 2010 nastpujce rodzaje usug dotyczcych spraw indywidualnych:

 • Prawne:

? porady i wsparcie dotyczce ulg i uprawnie osb niepenosprawnych, moliwoci uzyskania dofinansowania ze rodkw PFRON w ramach programw likwidacji barier: technicznych, architektonicznych i komunikacyjnych, dofinansowania do turnusw rehabilitacyjnych oraz aparatw suchowych.

- pomoc w pisaniu odwoa

- pomoc w zaatwianiu spraw sdowych: rodzinnych, spadkowych, karnych, cywilnych

- pomoc w uzyskaniu nalenych wiadcze ( ZUS)

 • Zatrudnienie i praca:

- pomoc w rejestracji i wsppraca z Powiatowym Urzdem Pracy w zakresie ofert pracy i kursw podnoszcych kwalifikacje zawodowe, z ktrych mog skorzysta osoby niesyszce.

- Staa wsppraca z pracodawcami osb niesyszcych, aktywnych zawodowo.

 • Ochrona zdrowia:

- udzia w wizytach, tumaczenie zalece lekarskich i pielgniarskich

- wsppraca z lekarzami rnych specjalnoci: internista, kardiolog, neurolog, pediatra, psychiatra, okulista, laryngolog, rehabilitant

 • Socjalno-bytowe:

- wsppraca z Orodkami Pomocy Spoecznej,

- wsppraca z PCPR

- pomoc w staraniu si o zasiki i dodatki

 • Karne:

- wsparcie w sprawach sadowych

- wsppraca z prawnikiem

 • Dotyczce nauki, wychowania i rehabilitacji dzieci:

- wsppraca z przedszkolami, szkoami, w ktrych ucz si dzieci osb niesyszcych

- wsparcie w sytuacjach trudnych: udzia w spotkaniach z wychowawc, pomoc w odrabianiu zada domowych, rozwizywanie problemw wychowawczych


 • ycia codziennego:

- wsparcie w rozwizywaniu problemw rodzinnych, wychowawczych ssiedzkich

- wywiady rodowiskowe

- pomoc w realizacji opat i rozwizywanie biecych problemw ( prd, gaz, czynsz, opaty pocztowe, usugi telefoniczne itp.)

- zaatwianie biecych spraw przez telefon

- tumaczenie treci pism urzdowych, wszelkiego rodzaju umw

- pomoc w wypenianiu dokumentw urzdowych, poda, wnioskw, listw

- tumaczenie i omawianie programw telewizyjnych

- tumaczenie i omawianie artykuw prasowych.


     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073439
Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw