21 sierpnia 2017
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Główne cele i zadania organizacji

   Polski Związek Głuchych Oddział Opolski  istnieje jako stowarzyszenie od 1956 roku. Jest najstarszą i jedyną organizacją prowadzącą rehabilitację, opiekę i pomoc społeczną dla osób niesłyszących oraz ich rodzin zamieszkujących województwo opolskie. Swoimi działaniami obejmuje około 600 podopiecznych.

Główne cele i zadania wynikające ze statutu organizacji to:

 • sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
 • organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym – w szczególności w zakresie języka migowego,
 • organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
 • prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej Związku,
 • prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej
 • propagowanie w  społeczeństwie problemów ochrony  słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących,
 • udzielanie pomocy społecznej rodzinom i osobom z uszkodzonym słuchem w trudnej sytuacji życiowej
 • promocja osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących.

Terenowe Ośrodki Rehabilitacji i  Wsparcia Społecznego Niesłyszących Oddziału Opolskiego PZG 

Stanowią podstawową i najstarszą formę działania oddziałów PZG. Zatrudniają one specjalistów ds. rehabilitacji i tłumaczy języka migowego.

Działania Ośrodków

 • Udzielanie pomocy w załatwianiu wszelkich spraw socjalno-bytowych
 • Indywidualne wsparcie
 • Wywiady środowiskowe
 • Udzielanie pomocy w wypełnianiu dokumentów, pisaniu podań itp.
 • Pośrednictwo w kontaktach telefonicznych
 • Usługi tłumaczy języka migowego
 • Realizacja działań na rzecz wzrostu samodzielności osób głuchych
 • Inicjatywy zmierzające do integracji i akceptacji społecznej
 • Organizacja okolicznościowych imprez integracyjnych i wycieczek

Świetlice dla dorosłych osób niesłyszących tzw. „Kluby”

   W każdym Kole Terenowym w wyznaczone dni i godziny odbywają się spotkania członków, w czasie których rozmawiają oni o sprawach z życia placówek, swoich osobistych problemach, rozwiązują trudne sytuacje i wymieniają się doświadczeniami. W ramach spotkań „klubowych” odbywają się prelekcje, pokazy filmów, spotkania z ciekawymi ludźmi itp.

     

Koła terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprzątający
  Pracownik sprzątający Oferta skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1015378
Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

ARCHIWUM      strona główna     kontakt     mapa serwisu      dla pracowników