22 marca 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

PJM

PJM TO JZYK NATURALNY - naturalny jzyk Guchych, odrbny od jzyka polskiego. Posiada wasn gramatyk wizualno-przestrzenn. To dziki ukadom doni, lokacji, ruchowi i sygnaom niemanualnym przekazywanym w przestrzeni moliwa jest komunikacja.

Pocztki PJM gin w zamierzchej przeszoci. Datuje si on prawdopodobnie od chwili, kiedy dwch guchych postanowio porozumie si ze sob za pomoc gestw i mimiki. Od tego czasu naturalny jzyk migowy ewoluowa i za jego pomoc mona przekaza praktycznie wszystko.

Pomidzy osobami syszcymi a guchymi, posugujcymi si PJM, mog jednak powsta nieporozumienia, poniewa znakw naturalnego jzyka migowego nie sposb przetumaczy dosownie na jzyk polski. Dzieje si tak dlatego, e PJM ma wasn, wizualno-przestrzenn gramatyk i skadni, ktra nie pokrywa si z szykiem zda w polskim jzyku fonicznym. Na pierwszym miejscu w zdaniu utworzonym w PJM pojawiaj si np. rzeczy wiksze czy waniejsze.

Wana intonacja
Du rol w PJM odgrywa mimika, ruchy gowy i tuowia, kontakt wzrokowy, kierunek patrzenia oraz pauzy. Mog one nie tylko wyraa stany emocjonalne, lecz take peni funkcj gramatyczn. Zastpuj one te inne elementy jzyka werbalnego, np. intonacj gosu (w pimie wyraamy j m.in. znakami zapytania czy wykrzyknikami). Tumaczy to w jednym ze swoich opracowa Olgierd Kosiba, prezes Towarzystwa Tumaczy i Wykadowcw Jzyka Migowego "GEST", oraz wsptwrca projektu MIGAM.PL.
- W jzyku fonicznym moemy wypowiada to samo zdanie w rny sposb, za kadym razem majc na myli co innego - pisze Olgierd Kosiba i podaje jako przykad zdanie: "Krakw to pikne miasto". Za pomoc intonacji czy pauzy moemy zmieni jego zrozumienie przez odbiorc:
1. "Krakw to pikne miasto!" - stwierdzamy fakt.
2. "Krakw to pikne miasto?" - pytamy.
3. "Krakw? (pauza) To pikne miasto?" - podwaamy fakt.
- We wszystkich trzech przypadkach nasza INTONACJA okreli, co mamy na myli. W jzyku migowym nie ma intonacji, dlatego mimika i ruch caego ciaa s istotnym jego elementem - podkrela Olgierd Kosiba.

Jzyk sabo poznany
Polski Jzyk Migowy rozwija si w sposb naturalny, a wic podobnie jak w naszych narodowych gwarach, istniej w nim regionalizmy. Pewne wyrazy i zwroty inaczej zamiga guchy na Pomorzu, a inaczej, np. na Dolnym lsku.
PJM jest sabo poznany. Przez wiele lat lekcewaono go, traktujc jako podrzdny w stosunku do jzyka werbalnego. Jeszcze nie tak dawno niesyszcym dzieciom w szkoach wizano rce, aby nie mogy porozumiewa si miganiem. Zmuszano je do nauki mowy, co byo dla nich bardzo trudne, bo - jak ju powiedzielimy - polski jzyk werbalny i migowy rni si midzy sob. Trzeba sobie uwiadomi, e nasza ojczysta mowa dla osb niesyszcych jest jzykiem obcym.
Obecnie PJM w naszym kraju posuguj si przede wszystkim osoby niesyszce. Syszcych, ktrzy go znaj, jest niewielu. A dla tych, ktrzy chc si go uczy, brakuje programw nauczania, materiaw dydaktycznych i pomocy naukowych. Nad pierwszymi materiaami pracuje w Olsztynie dr Iwona Grzesiak, a w Warszawie zesp badawczy pod kierunkiem prof. Marka widziskiego. Rzetelne opracowania s bardzo potrzebne, poniewa PJM do tej pory nie zosta ujednolicony.
Mocno zakorzenionym w naszej wiadomoci mitem jest przekonanie, e istnieje jeden oglnowiatowy jzyk migowy. To nieprawda. Istnieje wiele jzykw migowych, a obszary, na ktrych s one uywane, niekoniecznie pokrywaj si z granicami pastw i jzykw fonicznych. Gusi z rnych krajw mog mie problemy z porozumiewaniem si, cho i tak nie przysporzy im to tylu trudnoci, co osobom rnojzycznym, posugujcym si mow. Jzyk migowy w znacznej czci odzwierciedla rzeczy czy naladuje czynnoci, a te - jak wiadomo - na caym wiecie wygldaj podobnie.
Syszcy te nieraz uywaj znakw jzyka migowego, nie zdajc sobie z tego sprawy. Chyba kady z nas uderza kiedy kantem doni w szyj, aby pokaza, e chodzi o picie alkoholu albo pociera kciukiem o palce doni, naladujc liczenie banknotw. I chcc nie chcc migalimy, bo ten znak w jzyku migowym oznacza wanie pienidze.
PJM jest jedynym jzykiem uywanym spontanicznie i naturalnie przez spoeczno guchych. Jednak w szkoach osoby niesyszce byy ksztacone w SJM czyli Systemie Jzykowo-Migowym.

PJM , jak kady jzyk foniczny, posiada wasn histori, ulega zmianom, wpywa na postrzeganie wiata. Polski Jzyk Migowy jest jzykiem Guchych Polakw. W innych krajach Gusi posuguj si innymi jzykami migowymi np.: Amerykaskim Jzykiem Migowym (ASL = American Sign Language), Niemieckim Jzykiem Migowym, Hiszpaskim Jzykiem Migowym etc. Istnieje rwnie midzynarodowy jzyk migowy - International Signs - stworzony po to, aby gusi za caego wiata mogli komunikowa si ze sob na arenie midzynarodowej.

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1109564
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw