22 marca 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Od kilkudziesiciu lat w wielu krajach wiata, w tym take w Polsce niezalenie od klasycznego jzyka migowego znaki migowe s wykorzystane jako uzupenienie mowy dwikowej lub artykuowanej. Powstaje w ten sposb migana odmiana ojczystego jzyka fonicznego, zwana jzykiem miganym, ktry wykorzystuje znaki jzyka migowego w poczeniu z gramatyka jzyka polskiego, dodajc fakultatywnie bd obowizkowo kocwki fleksyjne za pomoc alfabetu palcowego.

T sztucznie utworzon odmian jzyka wykorzystuje si w nauczaniu dzieci z wad suchu, w tumaczeniach telewizyjnych, a take w porozumiewaniu si niesyszcymi dwujzycznymi, czyli osobami znajcymi gramatyk polsk, a rwnoczesne ilustrowanie wypowiedzi sownej znakami jzyka migowego uatwia im odczytywanie mowy z ust.
Specyfik jzyka miganego jest rwnoczesna realizacja dwch subkodw jzyka naturalnego- odmiany mwionej i miganej.

Na system jzykowo - migowy skadaj si trzy gwne elementy:

 • jzyk mwiony w postaci gonej i wyraniej mowy (sama artykulacja jest dopuszczana tylko w przypadku biecego tumaczenia na jzyk migowy tekstu rwnoczenie mwionego przez inn osob)
 • jzyk migany, czyli migana odmiana jzyka narodowego -znaki migowe o tej samej treci co mowa i przekazywane rwnolegle z ni
 • elementy prozodyczne wypowiedzi, czyli rodki wspuczestniczce w komunikacji jzykowej np. mimika twarzy, gesty wtrcone nie bdce sowami ale uatwiajce zrozumienie tekstu, organizacja przestrzenna wypowiedzi w jzyku miganym oraz zachowanie kinetyczne. (Szczepankowski B., 1988)

Dla prawidowego funkcjonowania systemu jzykowo - migowego istotna jest synchronizacja mwionych i miganych elementw wypowiedzi.

Bibliografia:
1. Szczepankowski B. (1988), Jzyk migany w szkole, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A. Wydanie trzecie zmienione, Warszawa

        

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1109568
Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw