23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

1 czerwca 2005 r. wesza w ycie nowelizacja rozporzdzenia w sprawie dofinansowa do wynagrodze pracownikw niepenosprawnych (Dz.U.05.94.793).

Rozporzdzenie wprowadza nowe, dusze terminy skadania wyjanie i informacji, ktrych wymaga PFRON od pracodawcw zatrudniajcych osoby niepenosprawne.

Wyduono m.in. termin, w ktrym pracodawca moe wyjania nieprawidowoci w przesanych do PFRON informacjach - z 7 do 14 dni. Wprowadzono rwnie nowe zasady postpowania w przypadku wypacenia dofinansowania w zej wysokoci.

Jeli pracodawca otrzyma dofinansowanie wysze ni mu si naley z przyczyn od siebie niezalenych, nie zostan naliczone odsetki od kwoty nienalenie pobranej. Natomiast, jeli otrzymane dofinansowanie bdzie nisze od nalenego, pracodawca moe domaga si dopaty wraz z odsetkami do 30 wrzenia nastpnego roku, a nie jak dotychczas, czyli nie pniej ni na 14 dni przed dniem dokonania rozliczenia rocznego. Przepisy dotyczce odsetek stosowane bd do dofinansowa przyznawanych od 1 stycznia 2004 r.

 

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074277
Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw