23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Wielko tej podstawowej formy pomocy z ustawy o wiadczeniach rodzinnych uzaleniona jest od iloci dzieci w rodzinie. Wysoko zasiku ronie wraz z iloci dzieci.

W 2005 zasada ta oraz sama kwotowa wysoko zasiku nie ulegn zmianie. Uchwalajc ustaw o wiadczeniach rodzinnych przewidywano, e 1 wrzenia 2005 zaczn obowizywa nowe zasady i wysoko zasiku bdzie rosa wraz z wiekiem dziecka. Jednak nowelizujc ustaw zdecydowano si poczeka jeszcze rok. Wikszy zasiek dla starszych dzieci wypacany wic bdzie od 1 wrzenia 2006, a nie jak wczeniej przewidywano, 2005 roku.

Zasiek rodzinny jest podstawow form wsparcia z ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Ma na celu czciowe pokrycie wydatkw zwizanych z utrzymaniem dziecka. Od 1 maja 2004 r. zasiek rodzinny wypacany jest w kwocie:

- 43 z na pierwsze i drugie dziecko,
- 53 z na trzecie dziecko,
- 66 z na czwarte i kolejne dziecko.

Chocia, 1 wrzenie 2005 r. rozpoczyna si nowy okres zasikowy (okres od dnia 1 wrzenia do dnia 31 sierpnia nastpnego roku kalendarzowego, na jaki ustala si prawo do wiadcze rodzinnych), podane wyej wysokoci zasiku nie zmieni si. Brak zmiany wysokoci zasiku oznacza w tym przypadku zmian - zmian pierwotnych zaoe ustawy o wiadczeniach rodzinnych. Wielkoci zasiku, obowizujce w pierwszym okresie zasikowym, planowano zmieni 1 wrzenia 2005 r. Zakadano, e od tego momentu wysoko pomocy bdzie uzaleniona od wieku dziecka. Im dziecko starsze tym zasiek wikszy - z wiekiem rosn bowiem potrzeby. Stara zasada, uzaleniajca wysoko zasiku od iloci dzieci w rodzinie, zaczerpnita z poprzedniego systemu, miaa obowizywa przejciowo do 31 sierpnia 2005 r. Jednak przyjmujc ustaw o postpowaniu wobec dunikw alimentacyjnych (..), w ktrej znalaza si rwnie obszerna nowelizacja wiadczeniach rodzinnych, postanowiono odwlec o kolejny okres zasikowy, wejcie w ycie przepisw uzaleniajcych wielko pomocy od wieku. Ta zasada zacznie wic obowizywa dopiero 1 wrzenia 2006 r., jednak zasiek w wysokoci okrelonej w art. 6 ust. 2 ustawy z 28 listopada 2003 r., raczej nigdy nie zostanie wypacony. Na 2006 r. przewidziano bowiem pierwsz weryfikacj kwot z ustawy o wiadczeniach rodzinnych, w oparciu o informacje Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Dodatek dla rodzin wielodzietnych.

Ilo dzieci w rodzinie ma znaczenie nie tylko dla wysokoci zasiku rodzinnego. Od 1 wrzenia 2005 r. bdzie si rwnie wypaca nowy dodatek do zasiku, uzaleniony wanie od wielkoci rodziny - dodatek dla rodzin wielodzietnych (z tytuu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej). Pomoc przysuguje w wysokoci 50 z miesicznie, na trzecie i na nastpne dzieci uprawnione do zasiku rodzinnego. Rodzina wielodzietna to, wg zapisw ustawy, rodzina wychowujc troje i wicej dzieci majcych prawo do zasiku rodzinnego.

Nowy dodatek jest prb obrony ustawy o wiadczeniach rodzinnych, przed zarzutami o jej niezgodno z Konstytucj. Zarzuty te dotyczyy m.in. nadmiernego faworyzowania w ustawie wybranej grupy obywateli - osb samotnie wychowujcych dzieci, a take dyskryminowania dzieci rodzicw pozostajcych w zwizkach formalnych oraz dzieci rodzicw nie pozostajcych w takich zwizkach, ktrzy mimo to wychowuj swoje dzieci razem. Trybuna Konstytucyjny potwierdzi, e zapisy ustawy s niezgodne z Konstytucj, jednak wczeniej uchwalona nowelizacja spowodowaa, e orzeczenie Trybunau nie ma dla wiadczeniobiorcw praktycznego znaczenia.

 

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074278
Naszą witrynę przegląda teraz 58 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw