23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Do realizacji celw okrelonych w znowelizowanej ustawie o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osb niepenosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepenosprawnoci lub stopniu niepenosprawnoci, ktre wydaj Powiatowe Zespoy ds. Orzekania o Niepenosprawnoci.


Stopnie niepenosprawnoci

Istniej nastpujce stopnie okrelajce niepenosprawno:

 1. Znaczny stopie niepenosprawnoci: osoba z naruszon sprawnoci organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagajca, w celu penienia rl spoecznych, staej lub dugotrwaej opieki i pomocy innych osb, w zwizku z niezdolnoci do samodzielnej egzystencji.

  Niezdolno do samodzielnej egzystencji to naruszenie sprawnoci organizmu, ktre uniemoliwia danej osobie samodzielne zaspokajanie podstawowych potrzeb yciowych bez pomocy innych osb (samoobsuga, poruszanie si, komunikacja).
 2. Umiarkowany stopie niepenosprawnoci: osoba z naruszon sprawnoci organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagajca czasowej albo czciowej pomocy innych osb w celu penienia rl spoecznych.
 3. Lekki stopie niepenosprawnoci: osoba o naruszonej sprawnoci organizmu, ktra powoduje w sposb istotny obnienie zdolnoci do wykonywania pracy, w porwnaniu do zdolnoci, jak wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pen sprawnoci psychiczn i fizyczn, lub majca ograniczenia w penieniu rl spoecznych dajce si kompensowa przy pomocy wyposaenia w przedmioty ortopedyczne, rodki pomocnicze lub rodki techniczne.
 4. Dzieci do 16 roku ycia zaliczane s do osb niepenosprawnych (bez okrelania stopnia niepenosprawnoci), jeli maj naruszon sprawno fizyczn lub psychiczn, ktrej przewidywany czas trwania bdzie duszy ni 12 miesicy, z powodu wady wrodzonej, dugotrwaej choroby lub uszkodzenia organizmu oraz gdy istnieje konieczno zapewnienia im cakowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb yciowych w sposb przewyszajcy wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Mog si ubiega o wydanie dokumentu: Orzeczenie o niepenosprawnoci.

 

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074284
Naszą witrynę przegląda teraz 55 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw