23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

1 stycznia 2005 r. zaczy dziaa komisje lekarskie, do ktrych mona wnosi sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Do tej pory osoba zainteresowana moga odwoa si jedynie od decyzji ZUS wydanej na podstawie orzeczenia do sdu pracy i ubezpiecze spoecznych. Nie byo natomiast moliwoci zaskarenia samego orzeczenia.
Obecnie osoba, ktra nie zgadza si z treci orzeczenia lekarza orzecznika, moe w cigu 14 dni od dnia dorczenia orzeczenia wnie sprzeciw. Sprzeciw wnosi si za porednictwem jednostki organizacyjnej ZUS waciwej ze wzgldu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.


Komisje dziaaj na podstawie znowelizowanej ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych (Dz.U.04.39.353 z pn. zm.) oraz rozporzdzenia Ministra Polityki Spoecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolnoci do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 2711), ktre zaczo obowizywa 1 stycznia 2005 r.

Komisje lekarskie tworzone s przez Prezesa ZUS. W kadym wojewdztwie powinna powsta przynajmniej jedna siedziba komisji lekarskich, a w kadej siedzibie powinna by utworzona taka liczba komisji, ktra zapewni sprawne rozpatrywanie wnoszonych sprzeciww. Komisja lekarska orzeka w skadzie trzyosobowym, wikszoci gosw. Czonkiem komisji lekarskiej moe zosta lekarz specjalista, zwaszcza w dziedzinie chorb wewntrznych, chirurgii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy i medycyny spoecznej, ktry odby odpowiednie szkolenie.

Czonek komisji lekarskiej nie moe by jednoczenie lekarzem orzecznikiem.

Autor: Dorota Landsberger

rdo: www.zus.pl, Rozporzdzenie Ministra Polityki Spoecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolnoci do pracy (Dz.U. nr 273, poz. 2711)

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074288
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw