23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

W czerwcu 2005 r. wszystkie osoby pobierajce emerytury, renty, wiadczenia oraz zasiki przedemerytalne otrzymay listownie informacj o moliwoci ubiegania si o jednorazowy dodatek do pobieranych wiadcze

Wszystko za spraw ustawy z 20 maja 2005 r. o dodatku pieninym dla niektrych emerytw, rencistw i osb pobierajcych wiadczenie przedemerytalne albo zasiek przedemerytalny (Dz.U.05.102.852). Dodatek ma za zadanie zagodzi efekty zmiany zasad waloryzacji wiadcze i przysugiwa bdzie w latach, kiedy nie bdzie ona przeprowadzana.


Zgodnie z zapisami ustawy prawo do jednorazowego dodatku przysuguje rencistom, take socjalnym, emerytom oraz osobom pobierajcym wiadczenie lub zasiek przedemerytalny, ktrych roczny dochd w roku poprzedzajcym rok, w ktrym nabywa si prawo do dodatku, nie przekroczy 9600 z, czyli 800 z netto miesicznie. W przypadku maestw dochody maonkw dodaje si i dzieli na poow. Tak samo oblicza si dochody osoby maoletniej uprawnionej do renty rodzinnej, sumujc je z dochodami rodzica lub opiekuna.

Dodatek bdzie wypacany w wysokoci 10% rnicy midzy rzeczywistymi dochodami wiadczeniobiorcy, a kwot 9600 z. Pomoc nie zostanie wypacona, jeli z wyliczenia wynika, e dodatek byby mniejszy ni 20 z.

Np.: jeli Jan Kowalski co miesic otrzymuje 650 z (czyli jego dochd w 2004 r. wynis 7800 z), to otrzyma dodatek w kwocie 180 z. Wyliczenie: 9600 z - 7800 z = 1800 z
1800 z : 10 = 180 z

Aby uzyska dodatek, naley wystpi o niego do organu wypacajcego wiadczenie. W przypadku osb, ktrych jedynym rdem dochodu s wiadczenia wypacane przez organ rentowy, aby uzyska dodatek wystarczy zoy odpowiednie owiadczenie. Jeli natomiast wiadczeniobiorca uzyskiwa dodatkowe dochody z innych rde lub pozostaje w zwizku maeskim z osob pracujc, oprcz owiadczenia konieczne jest take zoenie dokumentacji potwierdzajcej te dochody.

W 2005 r. osoby uprawnione do ubiegania si o dodatek musz o niego wystpi do koca lipca 2005 r. Osobom, ktre zo wniosek do koca czerwca, dodatek zostanie wypacony do 31 sierpnia 2005 r., natomiast osoby, ktre zo wniosek w lipcu 2005 r., dostan dodatek do 30 wrzenia 2005 r.

Roszczenie o nabycie prawa do dodatku za rok 2005 przedawnia si z dniem 30 wrzenia 2005 r.

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074280
Naszą witrynę przegląda teraz 57 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw