23 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

DODATEK MIESZKANIOWY

Jest to forma pomocy pastwa ludziom niezamonym, ktrych nie sta na pokrycie czynszu, kosztw eksploatacji mieszkania oraz opat za media. Od 1 stycznia 2002 roku obowizuj nowe zasady przyznawania tego wiadczenia.

Pomoc przysuguje osobom, ktrych rednia dochodw na jedn osob w gospodarstwie domowym (obliczona za okres trzech miesicy przed zoeniem wniosku) wynosi: w gospodarstwie jednoosobowym- 150 procent, za w wieloosobowym -100 procent najniszej emerytury.


Na p rokuObecnie najnisza emerytura wynosi 552,63 z. Wczeniej jeli kto nie mia dochodu, przysugiwa mu dodatek na pokrycie 100 procent wydatkw mieszkaniowych. Obecnie otrzymuje si tylko 70 procent kosztw lokalowych. wiadczenie to przyznaje si na sze miesicy, liczc od pierwszego dnia miesica nastpujcego po zoeniu wniosku. Zatem np. jeli kto zoy wniosek 4 lipca, to dodatek bdzie przysugiwa mu od 1 sierpnia. Wypacany bdzie do dziesitego dnia kadego miesica z gry - zarzdcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania nalenoci za lokal mieszkalny. Do rki pienidze takie dostaje jedynie waciciel domu jednorodzinnego.

Kto jest uprawniony

O dodatki mieszkaniowe mog ubiega si:

 • najemca i podnajemca lokali mieszkalnych,
 • czonkowie spdzielni mieszkaniowych z wasnociowym lub lokatorskim prawem do lokalu,
 • waciciele mieszka lub domw jednorodzinnych,
 • osoby zajmujce lokal mieszkalny bez tytuu prawnego, oczekujce na lokal zamienny lub socjalny.

Uwaga! Rozszerzono krg osb uprawnionych do dodatkw mieszkaniowych o najemcw w prywatnych kamienicach i podnajemcw. Poza tym, eby mie prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, trzeba zajmowa powierzchni lokalu mieszkalnego nie wiksz ni wyszczeglniona na nastpnej stronie

liczba osb i odpowiadajca jej powierzchnia normatywna lokalu:

 • dla 1 osoby - 35 m2
 • dla 2 osb - 40 m2
 • dla 3 osb - 45 m2
 • dla 4 osb - 55 m2
 • dla 5 osb - 65 m2
 • dla 6 osb - 70 m2

UWAGA:

 • Zwiksza si powierzchni o 5 m. kw. jeeli w mieszkaniu zamieszkuje wiksza liczba osb.
 • Zwiksza si powierzchni o 15 m kw., kiedy w lokalu mieszka osoba niepenosprawna, poruszajca si na wzku lub ktrej niepenosprawno wymaga oddzielnego pokoju. Zatem, kiedy mieszkanie np. 40 m kw. zajmuje jedna osoba, to dostanie ona pienidze na pokrycie wydatkw zwizanych tylko z 35 m kw. (o ile nie zachodz podane wyej wyjtki).

Pienidze publiczne

Gmina przyznajca dodatek ma moliwo sprawdzenia, czy dochody wykazane we wniosku s prawdziwe. Pracownik przeprowadzajcy wywiad moe da od nas nawet zoenia owiadczenia majtkowego. A gmina moe wwczas przyzna lub odmwi przyznania dodatku. Jeeli ju dodatek przyzna, a dane oka si nieprawdziwe, osoba zainteresowana bdzie musiaa zwrci go w podwjnej wysokoci. To samo, kiedy nie bd opacane na bieco nalenoci za lokal - wypata dodatku zostanie wstrzymania.

Nasza gmina

Dodatek mieszkaniowy jest zadaniem wasnym gminy. Przyznaje go wjt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja podjta powinna by w cigu miesica. Odwoanie od decyzji wnosimy do samorzdowego kolegium odwoawczego za porednictwem organu, ktry wyda decyzj.

Podstawa prawna:

Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. nr 71 poz. 734).Rozporzdzenie Rady Ministrw z 28 grudnia 2001 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu rodowiskowego, kwestionariusza wywiadu oraz owiadczenia o stanie majtkowym wnioskodawcy i innych czonkw gospodarstwa domowego, a take wzoru legitymacji pracownika upowanionego do przeprowadzania wywiadu.

"Integracja", nr 4/2002, str. 75

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1074289
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw