20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Na tysic dzieci rodzi si od 2 do 4 malestw z powanymi zaburzeniami suchu. A wczesne wykrycie wady suchu i zastosowanie odpowiedniego leczenia pozwala uzyska trwae efekty w 92 proc. przypadkw oraz blisko czterokrotnie obniy koszty pniejszego leczenia ? mwi prof. Henryk Skaryski, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Suchu, inicjator programu bada przesiewowych suchu.

Czy moje dziecko syszy. Niesyszce dziecko. Guchonieme dziecko. Such dziecka.Polska jest jednym z niewielu krajw na wiecie, gdzie od kilku lat prowadzi si przesiewowe badania suchu u noworodkw. W rezultacie udaje si znale niemal wszystkie dzieci, ktre rodz si z wad suchu. Jest to niezwykle wane z powodu naturalnych faz rozwoju dziecka.

 Im wczeniej uda si zdiagnozowa, e dziecko le syszy, tym wiksza jest szansa, e rozwinie umiejtno mwienia. Najczstszym powodem braku rozwoju mowy dziecka jest wanie niedosuch. Warto, aby rodzice pamitali, e dosy trudno jest si zorientowa, czy mae dziecko syszy czy te nie, bo wszystkie dzieci wydaj dwiki, take te niedosyszce. Dopiero okoo 6 miesica ycia dzieci syszce zaczynaj wiadomie bawi si gosem, czyli zaczynaj gaworzy. Fazy gaworzenia nie osigaj dzieci niedosyszce.

 Wedug prof. Skaryskiego dzieciom z zaburzeniami suchu mona pomc leczeniem farmakologicznym, operacyjnym lub zaoy im aparat suchowy. U dzieci z centralnymi zaburzeniami suchu du popraw mona uzyska dziki treningowi suchowemu. Wady tego typu czsto s przyczyn trudnoci w nauce, pisaniu i czytaniu, a przez to prowadz do zaburze emocjonalnych. Szacuje si, e co czwarte dziecko z dysleksj ma problemy z analiz dwikw na poziomie centralnym.

 ?  Gdy dziecko zacznie nosi aparat suchowy, przypumy dopiero w 6 miesicu ycia, to w tym momencie startuje jakby od pocztku z rozwojem mowy. Poniewa dopiero wtedy zaczynaj do niego dociera dwiki. I im pniej dziecko dostanie aparat suchowy, tym trudniej o uzyskanie dobrych efektw rozwoju mowy ? mwi lek. med. Ryszard Mikoajewski z firmy Oticon.

 - Badania epidemiologiczne przeprowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Suchu, pod ktem wystpowania wad suchu w Polsce, wykazuj, e co szste dziecko w wieku szkolnym ma zaburzenia suchu, a co trzeci dorosy Polak ma problemy ze suchem. Niedosuch, ktry zaczyna si od wysokich czstotliwoci, jest bardzo podstpny, gdy nie wpywa na rozumienie mowy. Mody czowiek pytany, czy syszy dobrze, powie, e tak i to prawda, ale w pasmach wysokich czstotliwoci such si pogarsza bardziej ni wynikaoby to z wieku. Realnym zagroeniem jest, e osoba taka w wieku trzydziestu kilku lat moe mie such siedemdziesiciolatka ? mwi prof. Skaryski.

 Podstawowe profilaktyczne badania dzieci w odpowiednich okresach ich rozwoju obejmuj rwnie badania suchu. Jednak gdy rodzice nie s pewni, czy ich dziecko dobrze syszy, powinni uda si do lekarza pierwszego kontaktu i poprosi o skierowanie do specjalisty. Lekarz powinien take wskaza najblisz placwk, ktra ma kontrakt z NFZ na wykonanie kompleksowych bada suchu u dziecka. Z tym skierowaniem badanie suchu u dziecka jest bezpatne, pokrywa je NFZ.

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073397
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw