20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Planetoida Bamberga blisko Ziemi

Bamberga - planetoida o rednicy ponad 200 kilometrw - bdzie niedugo widoczna przez zwyk lornetk. Na tak ma odlego do Ziemi nie zblia si adna tak dua planetoida. Bamberga robi to raz na 22 lata - poinformowa dr hab. Arkadiusz Olech z Centrum Astronomicznego PAN w Warszawie.

Pierwszym znanym i jednoczenie najwikszym ciaem z gwnego pasa planetoid rozcigajcego si pomidzy Marsem a Jowiszem bya (1) Ceres.  Niedugo potem odkryto kolejne obiekty takie jak (2) Pallas, (3) Juno i (4) West. Wszystkie z nich to due jak na planetoidy obiekty o rednicach na poziomie 200-500 km.

- Oczywicie na pocztku odkrywano najwiksze, a przez to najjaniejsze ciaa. Zwykle wic, im mniejszy numer, z tym wikszym ciaem mamy do czynienia. Do powanym wyjtkiem od tej reguy jest planetoida (324) Bamberga. Zostaa ona odkryta 25 lutego 1892 roku w Obserwatorium Uniwersyteckim w Wiedniu przez Johanna Palis - opowiada Olech.

Stosunkowo pne odkrycie moe sugerowa, e Bamberga jest obiektem o rednicy kilkudziesiciu kilometrw, bo takie rozmiary maj przewanie obiekty z numerami z czwartej setki listy planetoid. Tymczasem rednic Bambergi szacuje si na okoo 230 kilometrw.

- Bamberga jest nietypowa i to z dwch wzgldw. Po pierwsze, naley do bardzo ciemnych planetoid typu C, ktrych powierzchnia odbija tylko 6 proc. padajcego wiata. Po drugie porusza si po bardzo nietypowej i wyduonej orbicie o mimorodzie 0,34. To powoduje, e wikszo swojego ycia spdza w odlegoci od Soca wikszej ni typowe planetoidy, a przez to trudniej j dostrzec - wyjania astronom.

Wyduona orbita powoduje jednak, e raz na 4 lata i 144 dni Bamberga zblia si do Soca na odlego zaledwie 1,77 jednostki astronomicznej. Gdy w tym samym czasie w odpowiednim miejscu swojej orbity znajdzie si Ziemia, oba ciaa moe dzieli dystans tylko 0,8 jednostki astronomicznej (120 milionw kilometrw). adna inna tak dua planetoida nie zblia si do Ziemi na tak ma odlego.

- Taka konfiguracja pooe obu cia zdarza si raz na 22 lata. Najblisza wydarzy si ju 13 wrzenia, kiedy Ziemi od Bambergi bdzie dzieli dystans tylko 0,81jednostkastronomicznej. Bardzo mae albedo (procent odbijanego wiata - red.) Bambergi powoduje, e nawet podczas tej rzadkiej opozycji jej jasno nie jest dua. Nie da si jej dojrze goym okiem, ale maksymalny blask na poziomie 8,1 magnitudo powoduje, e dojrzymy j bez problemw przez niewielk nawet lornetk - zapewnia Olech.

Obecnie Bamberga wieci w konstelacji Ryb, przemieszczajc si na sferze niebieskiej tu nad gwiazd Gamma Ryb o jasnoci 3,7 mag. Na obserwacje najlepiej wyj okoo pnocy, kiedy ten obszar nieba znajduje si na wysokoci 40 stopni nad poudniowym horyzontem. Pierwsza poowa wrzenia stwarza dobre warunki do obserwacji, ze wzgldu na nw Ksiyca wypadajcy 5 wrzenia.

rdo: http://fakty.interia.pl/nauka/news-potezna-planetoida-bamberga-blisko-ziemi,nId,1021253

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073398
Naszą witrynę przegląda teraz 54 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw