20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Narzd suchu czowieka jest bardzo wczenie przystosowany do odbierania wrae dwikowych. Pd w onie matki potrafi zareagowa na gone dwiki - reakcj mona zauway nawet w postaci zmiany rytmu czynnoci jego serca.

W okresie noworodkowym dziecko reaguje na gone dwiki w swoim otoczeniu tzw. odruchem bezwarunkowym (mrueniem lub zaciniciem powiek, spojrzeniem w kierunku dwiku, nagym uniesieniem i wyprostowaniem koczyn - odruch Moro, itp.).

Chcc sprawdzi, czy noworodek prawidowo reaguje na dwiki najlepiej uczyni to w 3 - 5 dniu jego ycia. Zastosowany bodziec dwikowy powinien mie natenie 70 - 80 decybeli, przy czym naley wyczy dziaanie innych bodcw np. wzrokowych lub mechanicznych.

Dziecko kilkumiesiczne bdzie reagowao na dwiki znacznie cichsze - ok. 40 decybeli (brzk yeczki pocieranej o brzeg kubka, dwik grzechotki, odgos krokw, szelest mitego papierka czy celofanu).

Pod koniec 1 roku ycia u dziecka syszcego zaczyna rozwija si rozumienie mowy. Syszce niemowl uczy si j naladowa, by w kocu samo zacz mwi. Jeeli na skutek uszkodzenia suchu dopyw informacji do niemowlcia jest ograniczony lub niemoliwy to spontaniczny rozwj mowy u dziecka moe w ogle nie nastpi.

Wczesne wykrycie wady suchu u dziecka moe w wielu przypadkach zapobiec brakowi komunikacji werbalnej.

W jakich przypadkach moe wystpowa upoledzenie suchu u niemowlt?

Grup tzw. zwikszonego ryzyka stanowi:

 • dzieci pochodzce z rodzin, w ktrych wystpoway dziedziczne wady suchu

 • dzieci, u ktrych matek cia przebiegaa nieprawidowo (choroby, zwaszcza w pierwszych 3 miesicach jej trwania: ryczka, toksoplazmoza; cukrzyca, zatrucie ciowe, leki przyjmowane w trakcie trwania ciy), dzieci z porodw powikanych, zwaszcza z zaburzeniami okresu okooporodowego

 • dzieci po przebytych cikich stanach chorobowych w okresie noworodkowym lub wczesnoniemowlcym, a take dzieci, ktrym w tym okresie podawano leki uszkadzajce such

  Gdy mamy podejrzenia, e niemowl nie syszy naley natychmiast uda si do lekarza - laryngologa, ktry zleci podstawowe badania suchu (po uprzednim otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego).

  Szacuje si, e problemy ze suchem wystpuj u jednego na tysic urodzonych dzieci.

  Dziecko z aparatem suchowym

 • za optymalny czas zaopatrzenia dziecko w aparat wzmacniajcy uznano okres 1 roku ycia. Wiksze opnienie jest zdecydowanie niekorzystne dla jego perspektyw rozwojowych.

 • dziecko guche nie moe usysze wasnego gosu, nie potrafi go kontrolowa, std bywa on nieraz zbyt gony lub piskliwy. Rodzice dziecka zaczynajcego nosi aparat suchowy zauwaaj, e staje si ono spokojniejsze, jego krzyk jest mniej "przenikliwy".

 • dziecko zaczyna zwraca uwag na wystpowanie zjawisk akustycznych w swoim otoczeniu, w miar upywu czasu zaczyna rozumie ich znaczenie
 • Rehabilitacja dziecka guchego

  Zbyt czste jeszcze pokutuje stanowisko, e do kilkumiesicznego dziecka guchego w ogle nie naley mwi. Tymczasem, by zapewni mu prawidowy rozwj naley zadba o jak najwiksz ilo bodcw. Kilkumiesicznemu dziecku naley zwraca uwag na poruszanie si ust w trakcie mwienia, trzymajc twarz zwrcon na wprost jego wzroku . Naley nawizywa kontakt wzrokowo-emocjonalny, by wyraane emocje sprzyjay tzw. wokalizacji.

  Jak najwczeniejsza rehabilitacja suchu i mowy jest bezcenna. Naley jednak by wiadomym faktu, e jest to proces dugotrway i nieatwy. Niemniej jednak, dziecko z wad suchu - od niemowlctwa prawidowo rehabilitowane - moe sta si penoprawn jednostk spoeczn i zajmowa prestiowe w spoeczestwie stanowiska. Trzeba jednak wczeniej uwierzy, e rehabilitacja da efekty i prowadzi j konsekwentnie od momentu rozpoznania wady.

  rdo: http://zdrowie.gazeta.pl/Zdrowie/

       

  Koa terenowe
  Oferty pracy

  • Pracownik sprztajcy
   Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

  Statystyka

  Użytkowników : 2
  Artykułów : 187
  Odsłon : 1073417
  Naszą witrynę przegląda teraz 70 gości 

  ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw