20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Polskie dzieci i nastolatki trac such z powodu nadmiernego i zbyt dugotrwaego haasu. Jednym z gwnym winowajcw s popularne odtwarzacze do suchania muzyki

W tym roku naukowcy i lekarze z warszawskiego Instytutu Fizjologii i Patologii Suchu przebadali such u prawie 93 tys. dzieci w wieku 7-12 lat. Okazao si, e jedno na picioro z nich ma problemy ze syszeniem.

- W porwnaniu z poprzednimi badaniami zwiksza si jednak procent "haasowych" uszkodze suchu - ostrzega Andrzej Senderski, audiolog foniatra z IFiPS. Jedno na 80 badanych dzieci i nastolatkw niedosyszy z powodu haasu, na jaki s naraone. To i tak lepiej ni w USA, gdzie takich przypadkw jest prawie dziesi razy wicej. - Modzi Amerykanie yj w kulturze haasu, to styl ycia, ktry niestety przyj si ju i u nas - dodaje lekarz.

Problem jest tym bardziej niebezpieczny, e w duym stopniu nieuwiadomiony. Zbyt czsto bagatelizujemy przekraczajcy normy haas, jaki panuje w miejscach publicznych, z ktrych korzystaj nastolatki: na siowniach i w klubach fitness, w sklepach, pubach i dyskotekach.

- To nagminne, bo gona muzyka dziaa pobudzajco, jak alkohol czy inne uywki. Kiedy wybieram si do kina, zawsze przeczekuj reklamy na zewntrz - opowiada Lidia Lempart, dyrektor Orodka Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wad Suchu we Wrocawiu. - Uwaam, e sanepid powinien kontrolowa takie miejsca.

Nie zdajemy sobie sprawy rwnie ze szkodliwoci zabawek, ktre kupujemy dzieciom. - Niestety, zabawki nie przechodz atestu akustycznego, dopiero zaczyna si mwi o takiej koniecznoci. Tymczasem wyjce autka, piszczce pluszaki czy trbki o przenikliwym dwiku mog powodowa powane uszkodzenie suchu - ostrzega prof. Edward Hojan, fizyk akustyk z Instytutu Akustyki UAM w Poznaniu, zaoyciel Polskiego Stowarzyszenia Protetykw Suchu.

  Muzyka na cenzurowanym

Gwnymi oskaronymi s jednak urzdzenia do odtwarzania muzyki. - Nieszczsne MP3 ze suchawkami wewntrznymi, ktre szczelnie zamykajc przewd suchowy, sprawiaj, e w uchu panuje nawet 120 decybeli - mwi dr Senderski.

Prg blu wynosi 140 dB, wic amator muzyki moe nie mie wiadomoci, e ju niszczy sobie such. Zwaszcza na szkolnych przerwach czy na ulicy, gdzie jeszcze podkrca gono, prbujc przebi haas zewntrzny. Pogania muzyk take po kilku godzinach jej suchania, bo po tym okresie nastpuje okresowa utrata czuoci suchu. Ucho jest zmczone i nastolatkowi wydaje si, e gorzej syszy. "Okresowa guchota" u modego czowieka zwykle ustpuje po kilku minutach lub dniach. Jeeli jednak zdarza si zbyt czsto, zaczyna przechodzi w permanentne upoledzenie suchu. Na licie winowajcw s m.in. koncerty rockowe. - Z duym prawdopodobiestwem ju jeden koncert moe powanie osabi such nastolatka - ostrzega audiolog.

Ciszej w domu

Natychmiastowe i nieodwracalne uszkodzenie suchu powoduj zwaszcza nage dwiki o wysokim nateniu: wystrza petardy czy trbka w gupim arcie przytknita do ucha. Negatywny skutek moe wywoa take haas o rednim nateniu, ale trwajcy dugo. Dzieje si tak choby w szkolnych pracowniach komputerowych, gdzie jednostajnie szumi kilkanacie urzdze.

W wielu domach norm jest bezustannie wczony telewizor. - Niemal wszystkie stacje telewizyjne nagminnie stosuj "akustyczn sztuczk": reklamy s goniejsze od audycji. W moim instytucie wanie powstaa praca magisterska na ten temat, z ktrej wynika, e najgoniejsze reklamy s w Polsacie, a o 15 dB w stosunku do filmw czy dziennikw - mwi prof. Edward Hojan.

Coraz gorzej w szkole

Problem ze suchem u dzieci i nastolatkw to nie tylko dyskomfort w komunikacji. Rodzice nie zdaj sobie sprawy, e kopoty w szkole mog wynika z wanie z niedosuchu. Zwaszcza e badania IFiPS pokazay, e u prawie 60 proc. dzieci z wykrytymi zaburzeniami suchu, rodzice nie zauwayli wczeniej tego problemu, a prawie poowa dzieci ze znaczcymi ubytkami suchu nie bya pod opiek poradni audiologicznej.

Tymczasem dziecko, ktre le syszy, jest zdenerwowane, bo nie rozumie, co si do niego mwi. Ma zaburzon koncentracj, uczy si z trudnoci. Dr Senderski: - Dzieci i nastolatki ze suchawkami na uszach godzinami izoluj si od wiata zewntrznego. Tymczasem dla prawidowego rozwoju psychicznego potrzebuj rnych dwikw, spjnych z tym, co odbieraj innymi zmysami. Muzyka "przecieka" przez nich, a potem "przeciekaj" polecenia nauczycieli: nie pamitaj, co byo zadane, maj problemy z dyktandem ze suchu. U czci z nich rozpoznajemy pniej tzw. centralne zaburzenia suchu, ktrych gwnym objawem jest to, e dziecko "nie potrafi sucha" i w efekcie gorzej rozumie to, co si do niego mwi.

Ze szkolnymi kopotami czsto id w parze kopoty wychowawcze, zwaszcza e dzieci naraone na zbyt duy i stay haas czsto s napite i rozdranione. Wpywa on niekorzystnie na orodkowy ukad nerwowy: modzi ludzie irytuj si, nie mog si skupi, atwiej si mcz, bo mzg zuywa dodatkow energi na wytumianie gonego ta. Haas wpywa negatywnie nie tylko na narzd suchu, ale na cay ukad organizm: powoduje zaburzenia snu, nadaktywno, dolegliwoci odkowe, ble gowy.

Raz uszkodzonego suchu nie da si przywrci. - Aparaty suchowe czy wszczepione implanty nie daj takiej samej jakoci odbioru - mwi prof. Hojan. - Starajmy si wic dba o profilaktyk suchu. Zwaszcza u najmodszych dzieci, ktre s szczeglnie wraliwe i ktre nie zdaj sobie jeszcze sprawy ze szkodliwoci urazw akustycznych.

  Uwaga na decybele!

Kiedy jestemy w lesie i wydaje nam si, e wok panuje cisza - w rzeczywistoci jest to ok. 40 decybeli. Szept to 20-30 dB, rozmowa - 60, telewizor - 70, przejedajcy samochd - 80, odkurzacz - 90, motocykl bez tumika - 100. Niebezpieczny bywa haas od 85 decybeli. 140 dB to ju prg blu, ktry moe przejawia si take gwatownymi zawrotami gowy i odruchami wymiotnymi.

Jak dba o such

1. Nie naraa si na haas, ktry wytwarzamy ?na wasne yczenie?. Skoro nie moemy wyeliminowa go w szkole i na ulicy, starajmy si zmniejszy jego natenie w domu. Wyczmy lub przyciszmy stale grajcy telewizor czy radio. Zadbajmy o to, aby domowy komputer nie by zbyt gony. Jeli mieszkamy w haaliwej okolicy, warto zainwestowa w dwikoszczelne okna, szczeglnie w pokoju dziecka. Nie kupujmy zbyt gonych zabawek, zwaszcza e dzieciaki potrafi trzyma je przy samym uchu. Jeli nasze dziecko czsto uywa MP3, kupmy mu dobrej jakoci suchawki nauszne, ktre nie s tak blisko bony bbenkowej jak te wewntrzne. Pilnujmy, eby nie uywao odtwarzaczy duej ni przez godzin-dwie dziennie. Jeeli nastolatek wybiera si na koncert, niech nie stoi w pobliu gonikw i zaoy stopery, ktre wytumi najbardziej szkodliwe, czyli wysokie dwiki.

2. Naley starannie wyleczy infekcje grnych drg oddechowych. Jeeli trzeci migda nie zanikn samoistnie do 10. roku ycia, warto rozway jego usunicie. Przy ostrym nieycie nosa dbajmy o jego drono, uywajc kropli - zatkany nos moe powodowa stany zapalne w trbce suchowej. Po wyleczeniu infekcji zwrmy uwag, czy dziecko syszy bez zmian, np. czy nie podkrca telewizora albo czy nie zaczo mwi goniej.

3. Specjalici radz zachowa czujno podczas wizyt u pediatry. Bywa e lekarz bezzasadnie, przy bahym przezibieniu przepisuje antybiotyk - gentamycyn, ktra moe uszkadza such. Na takich licie lekw s take niektre diuretyki (leki moczopdne), leki przeciwnowotworowe oraz aspiryna w zbyt duych dawkach.

4. Zasignijmy rady audiologa, jeli dziecko nie zaczo mwi midzy pierwszym a drugim rokiem ycia. Opniony rozwj mowy moe si wiza ze zym suchem.

5. Obserwujmy uwanie, czy dzieci nie myl podobne brzmicych sw, kocwek wyrazw. Zapytajmy maluchy, czy nie sysz szumw lub piskw. Same mog nam o tym nie powiedzie, przekonane, e to co normalnego.

  Sowniczek

Jeeli podejrzewamy, e dziecko ma problem ze syszeniem, wybierzmy si najpierw do laryngologa, ktry sprawdzi stan uszu, nosa, garda i ewentualnie skieruje nas do audiologa. To specjalista od zaburze i leczeniu suchu, ktry sprawdzi, czy dziecko ma wiksz wraliwo na haas albo ustali, czy nastpio ju uszkodzenie suchu. Istniej dwa rodzaje zaburze suchu. Typu przewodzeniowego - kiedy w jamie bbenkowej panuje niewaciwe cinienie, np. z powodu alergicznego obrzku nosa lub przerostu trzeciego migdaa. Wraenie niedosyszenia, odbijania dwikw wystpuje u osb przezibionych, spowodowane stanem zapalnym w uchu rodkowym. Ten typ zaburzenia jest odwracalny: wystarczy dziecko wyleczy. Znacznie niebezpieczniejsze jest zaburzenie typu odbiorczego, bo prowadzi do nieodwracalnego naruszenia suchu.

Zdarza si, e modzi usiuj symulowa problemy ze suchem. - Co gorsza, zwykle dzieje si tak za wiedz i rad rodzicw. Istnieje przepis, ktry zwalnia guchych i mocno niedosyszcych gimnazjalistw z czci egzaminu, ktry polega na odsuchaniu testu z jzyka obcego - wyjania Lidia Lempart, dyrektor Orodka Rehabilitacji i Terapii Rodzin Dzieci z Wad Suchu we Wrocawiu. - Nastolatki mog dosta takie zawiadczanie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale dopiero na podstawie bada u audiologa, ktry raczej wyapuje oszustwo.

Noworodki pod kontrol

Wrodzone problemy ze suchem stwierdza si w Polsce u dwch na 1000 nowo narodzonych dzieci. - Od czterech lat wykonujemy badania suchu u kadego noworodka. Trzeba podzikowa Wielkiej Orkiestrze witecznej Pomocy, bo to jej inicjatywa i dziki niej szpitale s zaopatrzone w odpowiedni sprzt do pomiaru - mwi krajowy konsultant w dziedzinie audiologii i foniatrii, prof. Andrzej Obrbowski, kierownik Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Przyczyn uszkodzenia suchu mog by wady genetyczne, niska masa urodzeniowa czy saba kondycja noworodka (1-3 punktw w skali Apgar). - Dziki powszechnym badaniom jestemy w stanie wczenie wyowi problem i w razie koniecznoci zaoy maluchowi aparat suchowy - dodaje profesor. - Jeeli zrobi si to przed ukoczeniem szstego miesica ycia, dziecko naleycie odbiera bodce zewntrzne i rozwija si prawidowo. Rzadko zdarza si, eby potem samo zaczo normalnie sysze. Czasem potrzebna jest interwencja chirurgiczna, czyli wszczepienie implantu limaka

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073419
Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw