20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie


Artyku ten obala popularne mity na temat osb niesyszcych i jzyka migowego. Jest tego duo, ale w tej czci staramy si obali te najpopularniejsze


MIT nr. 1 Niesyszcy czytaj z ust i wszystko rozumiej.

Bardzo popularnym mitem jest to, e wystarczy mwi wyranie i wtedy niesyszcy odczyta z ruchu warg. Oczywicie nie chodzi o to, e niesyszcy nie potrafi odgadn z ruchu warg znaczenia sw, ale podstawowym rodkiem komunikacji niesyszcych jest jzyk migowy.

Jeeli chcesz si porozumie z niesyszcym lepiej po prostu napisz co na kartce lub staraj si pokaza. Jeeli starasz si mwi gono i wyranie to w wikszoci przypadkw w niczym to nie pomoe (zaley to od stopnia w jakim twj rozmwca jest guchy).

Wyobra sobie, e masz zaoone suchawki z gono grajc muzyk i idziesz ulic w obcym dla siebie kraju. Nagle podchodzi do ciebie kto miejscowy i mwi do ciebie w jzyku obcym, ktry znasz sabo lub w ogle? Jak mylisz jaki procent zrozumiesz? Nawet jeli znasz ten jzyk bdzie ci trudno zrozumie cae zdania. A co powiedzie, jeli ten jzyk jest zupenie obcy? Czy to, e Twj rozmwca rusza ustami pomoe Ci w jakikolwiek sposb? Nie, poniewa nie znasz sw ktre wypowiada.

Podobna sytuacja jest z osobami niesyszcymi. Jzyk ktrym si posuguj to jzyk migowy, rni si on od jzyka polskiego nie tylko sowami, ale i gramatyk. Jzyk polski jest dla niesyszcych jzykiem w duej mierze obcym. S oczywicie w stanie nauczy si rozpoznawania sw jzyka polskiego, ale nie zapewni to komunikacji z nimi.

MIT nr. 2 Wystarczy nauczy si alfabetu, eby porozumie si z niesyszcym.

Kolejny mit dotyczcy jzyka migowego oraz niesyszcych. Nie jest to prawd poniewa jzyk migowy skada si nie ze sw a ze znakw, ktre z kolei okrelaj rzeczy, pojcia i zjawiska a nie sowa.

Sama znajomo liter nie zapewni wic poprawnej komunikacji. Zamy, e uczysz si jzyka niemieckiego. Znasz ju podstawowe sowa i zwroty. Jeeli w trakcie rozmowy usyszysz sowo umweltverschmutzung nie jeste w stanie zrozumie tego sowa, poniewa go nie znasz. Dlatego te przeliterowanie rwnie w niczym nie pomoesz.

Podobnie w jzyku migowym przeliterowanie sowa nefrolog nie pomoe twojemu rozmwcy jeli wczeniej nie pozna znaczenia tego sowa. Zamiast tego trzeba byoby opisa w jzyku migowym, czym taki lekarz si zajmuje.

MIT nr. 3 Jzyk migowy to jzyk polski, tylko e wyraony za pomoc znakw.

Nieprawda. Jzyk migowy oczywicie mona przeoy na jzyk polski, ale nie oznacza to, e osoba niesyszca myli w jzyku polskim oraz, e uywanie jzyka polskiego jest dla niej naturalne.

Taki sposb mylenia doprowadzi midzy innymi do utworzenia systemowego jzyka migowego, lub jak kto woli - jzyka miganego. Na czym to polega? Polega to na miganiu treci korzystajc z polskiej gramatyki a uywajc sw jzyka migowego (oczywicie to mocne uoglnienie, ale w skrcie to sprowadza si to do tego).

Thank you from the mountain (Dzikuj z gry),

I will talk without the garden (Bd mwi bez ogrdek).

Jeli znasz jzyk angielski to z pewnoci miesz ci te przykady. Oba zdania zostay zbudowane na bazie polskich idiomw, ale z wykorzystaniem sw jzyka angielskiego. Naturalnie rozmwca nie zrozumie o co nam chodzio, bowiem thank you from the mountain bdzie przez niego zrozumiane tak jak ?dzikuj z wierzchoka gry? np. Mount Everest... Natomiast I will talk without the garden - ?bd mwi bez ogrodu?.  W adnym przypadku nie zostanie zrozumiane to poprawnie. Do tego prowadzi uywanie sw jzyka angielskiego do formuowania myli w jzyku polskim.

Podobnie jest z jzykiem migowym.  Zamiganie zdania ?kot pije mleko? uywajc dla sowa pije sownikowego sowa pi prowadzi do efektu komicznego, jakoby kot pi ze szklanki. Gorsz spraw jest zamiganie zdania ?biegli sdowi zadecydowali? korzystajc ze znaku biec w odniesieniu do biegych powoduje to, e niesyszcy zrozumie, e kto bieg w sdzie.

Dodatkowo w jzyku migowym kontekst inaczej wpywa na znaki. W jzyku polskim sowo zamek jest jednym sowem i w zalenoci od kontekstu przybiera inne znaczenie. W przypadku jzyka migowego istniej rne znaki na sowo zamek (inny dla zamka w drzwiach, inny dla zamka w spodniach, inny na okrelenie budynku). Co za tym idzie uycie znaku zamek dotyczcego zamku w spodniach nie moe by uyte w zdaniu ?zepsu mi si zamek centralny?.

Gramatyka naturalnego jzyka migowego rwnie jest inna i nie ma sensu formuowa myli korzystajc z zasad gramatyki jzyka polskiego.

MIT nr. 4 Komunikacja w jzyku migowym jest ograniczona.

Przykrym mitem dotyczcym jzyka migowego jest pogld, e jzyk migowy jest uboszy ni jzyk werbalny. Jest to nieprawdziwa opinia poniewa w jzyku migowym moliwo przekazu jest nieograniczona. Jeeli kto nie potrafi czego przekaza to znaczy, e musi mie lepszy kontakt z niesyszcymi i nauczy si tego jzyka lepiej. Jzyk migowy posuguje si obrazami. Dlatego jeeli nie ma znakw okrelajcych pewne dziaania lub zjawiska to mimo tego mona je pokaza. Na przykad zdanie: zamaszystym ruchem ci drzewo, mona przekaza z ekspresj, nawet jeli nie znajdziemy odpowiedniego znaku na sowo zamaszysty.

Kiedy czytasz ksik w twojej gowie buduje si pewien obraz, historia. Czytajc ksik nie zwracasz uwag na sowa, nie analizujesz poszczeglnych zwrotw ani te nie zastanawiasz si nad struktur gramatyczn. Po prostu czytasz ksik. Tak samo komunikujc si w jzyku migowym same znaki nie s tak wane jak zbudowane przez nie obrazy.

Pochodn mitu o ograniczeniach jzyka migowego jest mit dotyczcy osb niesyszcych. Czsto osoba majca may kontakt z osobami niesyszcymi bezpodstawnie stwierdza, e to niesyszcy jest ograniczony, bo ?ja si nie mog z nim dogada?. Czy jest to logiczne? Absolutnie nie. Czy spotykajc si z Japoczykiem i natrafiajc na barier komunikacyjn stwierdziby, e twj rozmwca jest mao inteligentny?

Komunikujc si z osobami niesyszcymi kto moe zarzuci, e jzyk migowy utrudnia przekazywanie poj abstrakcyjny, poniewa nie mona pokaza czego czego nie wida. To oczywicie nieprawda, poniewa rwnie dobrze mona zarzuci jzykowi mwionemu. To, e niektre rzeczy nie maj swoich bezporednich odpowiednikw nie oznacza, e nie mona ich przekaza w jzyku migowym.

MIT nr. 5  Jzyk migowy jest taki sam dla niesyszcych na caym wiecie.

Czstym mitem powielanym przez osoby syszce jest mylny pogld, e osoby niesyszce posuguj si tym samym jzykiem migowym. Oczywicie to nie prawda. Zupenie tak jak w przypadku osb syszcych odrbne grupy na rnych terytoriach wyksztaciy zupenie inne jzyki.

Naturalnie z racji specyfiki jzyka osoba niesyszca z Polski pewnie szybciej dogada si z osob niesyszc z Chin, ni Polak z Chiczykiem.

Istnieje rwnie midzynarodowy sposb komunikacji (International Sign) za pomoc ktrego niesyszcy mog porozumiewa si na caym wiecie.

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073394
Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw