20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

     Przede wszystkim dlatego, e zosta on uznany za jzyk, czyli penoprawny rodek komunikowania si. Za kilka miesicy, po wejciu w ycie caoci Ustawy o jzyku migowym i innych rodkach wspierania komunikowania si, dla osb niesyszcych bd musiay by dostpne m.in. Biuletyny Informacji Publicznej. Najnowsze badania naukowe dowiody take, e posugiwanie si jzykiem migowym w znaczny sposb moe przyczyni si do rozwoju i chorych, i zdrowych dzieci. S rwnie inne dowody na korzyci pynce z nauki migania.

Dla pracy i rodziny
Ju teraz obowizuje przepis, w myl ktrego w urzdach oraz instytucjach uytecznoci publicznej osoby niesyszce, niedosyszce oraz guchoniewidome musz mie zapewnionego tumacza. Niesie to ze sob potrzeb wyksztacenia i zatrudnienia ogromnej rzeszy osb, ktre poznaj tajniki porozumiewania si na migi. Nauka moe wic przynie ze sob wymierne korzyci finansowe.
Jzyka migowego ucz si rwnie osoby, ktre maj w swoich rodzinach osoby niesyszce. Czsto s to rodzice, ktrym rodzi si dziecko z wad suchu. Poznanie alternatywnej formy komunikacji jest bardzo dogodne dla obu stron.
Bardzo ciekawym i mao znanym aspektem jzyka migowego jest jego znaczenie w rozwoju psychomotorycznym dzieci.
- Nauczenie dziecka i siebie znakw migowych i wprowadzenie ich do komunikacji np. z niemowlciem pozwala na rozmow, zanim ono nauczy si mwi - mwi Olgierd Kosiba, prezes Towarzystwa Tumaczy i Wykadowcw Jzyka Migowego "GEST" oraz wsptwrca projektu MIGAM.PL. - Jeli uczymy symboli szeciomiesiczne dziecko, to po osigniciu pierwszego roku ycia jego "sownik" bdzie si skada z kilkudziesiciu znakw (statystyczne roczne dziecko uywa zaledwie kilku sw). Badania nad wpywem jzyka migowego na rozwj dziecka prowadzone s od lat 90. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. W Polsce powsta ju nurt Bobomigi (Baby Signs) oparty na wynikach bada naukowcw z Uniwersytetu Kalifornijskiego.
S dowody na to, e miganie korzystnie wpywa na rozwj ruchowy, emocjonalny i intelektualny dzieci, przyspiesza nauk czytania, pisania i liczenia. W Polsce miga ju ponad tysic dzieci. Maj dobrze rozwinit wyobrani przestrzenn, pami i koncentracj.

rdo: http://www.englishstory.pl/nauczanie/artykuly/egzaminy/60.html

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073405
Naszą witrynę przegląda teraz 61 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw