20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Niesyszcy bez prawa jazdy, bo nie s w stanie zda nowych testw

- Przychodzi do mnie guchy i pacze, e wszystko mu przed oczami przeleciao i na adne pytanie nie zdy odpowiedzie - mwi Eunika Lech, tumaczka przysiga jzyka migowego.

Nowe zasady egzaminowania przyszych kierowcw obowizuj od stycznia. Wczeniej pytania wybierano spord kilkuset, teraz spord trzech tysicy, ograniczony zosta te czas na udzielenie odpowiedzi. Na przeczytanie kadego z pyta egzaminowany ma 20 s, kolejne 15 na nacinicie waciwego guzika. Nie zdy - traci cenne punkty.

Twrcom nowych zasad chodzio o to, by testy weryfikoway szybko reakcji przyszego kierowcy. - Ale pod uwag wzito tylko osoby o sprawnym suchu. Zapomniano o 50 tys. osb niesyszcych, ktrzy zgodnie z prawem maj prawo prowadzi samochd - mwi Eunika Lech, tumaczka jzyka migowego z towarzystwa osb niesyszcych TON.

Podkrela, e dla niesyszcych pierwszym jzykiem jest migowy, a polski jest traktowany jako obcy. - Dlatego tylko nieliczni gusi potrafi biegle czyta ksiki, tylko jeden procent zdaje matur - wyjania Lech.

Niesyszcy pisz hasowo: "samochd w prawo, ty w lewo", "ja jecha rower". Bo jzyk migowy zawiera zaledwie 2,5-3,5 tys. znakw, a osoba syszca posuguje si na co dzie ok. 60 tys. sw. Lech: - Dlatego gusi potrzebuj zdecydowanie wicej czasu, by przeczyta i zrozumie skomplikowane zdanie ni przecitny kandydat na kierowc.

Zna niesyszcych, ktrzy ju osiem razy nie zdali teorii. Zenon Wypcha prbowa trzy razy. Za kadym razem paci za egzamin 100 z. - Przy miesicznym dochodzie 600 z, a tak mam rent, to dua suma. Jest mi bardzo przykro - opowiada, migajc.

Egzaminu z teorii obawia si take ukasz Wesoowski. Potrzebuje prawa jazdy, by mc dojeda samochodem do pracy w Zotnikach. - Robi przykadowe testy w internecie. Wikszoci pyta nie rozumiem, by je przeczyta, potrzebowabym na kade przynajmniej minut. A najpewniej czubym si, gdyby towarzyszy mi tumacz - mwi nam Wesoowski.

Ale Wojewdzki Orodek Ruchu Drogowego tumacza nie zapewnia. Co wicej, nawet jeeli niepenosprawny przeprowadzi swojego, ten na niewiele si przyda, bo wolno mu przetumaczy tylko oglny pocztek, czyli opis zasad obowizujcych na egzaminie, po czym musi opuci sal.

- Kiedy pyta byo mniej, kade przerabialimy w jzyku migowym, a potem gusi uczyli si ich na pami i zdawali. Trzech tysicy pyta nie wykuj. A waciwie dlaczego mieliby to robi? Pastwo powinno wyrwnywa szanse - oburza si Lech. I dodaje, e jej zdaniem gusi wcale nie s gorszymi kierowcami ni osoby syszce: - Nie sysz klaksonu, ale s bardziej spostrzegawczy ni przecitni kierowcy. Jestem tumaczk od 20 lat. Przez ten czas byam wzywana tylko do piciu wypadkw z udziaem niesyszcych.

WORD w Poznaniu problem niesyszcych jest znany. - Informowali nas o trudnociach, z jakimi spotykaj si na egzaminie, ale my tego zmieni nie moemy - twierdzi Aleksander Kowalewicz, dyrektor Orodka.

Uwaa, e spraw powinni zbada naukowcy. - Jeeli potwierdz, e niesyszcy rzeczywicie nie s w stanie zda egzaminu, przepisy bd musiay zosta zmienione - zapewnia Kowalewicz. I dodaje, e za zasady egzaminowania kierowcw odpowiada Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. A ono do tej pory problemu niesyszcych nie zauwayo.

"Polski Zwizek Guchych zaakceptowa fakt, e tumacz bierze udzia tylko w trakcie omwienia spraw organizacyjnych" - czytamy w mailu z ministerstwa. Urzdnicy podkrelaj, e Zwizek apelowa jedynie o dofinansowanie tumaczy i adnych innych problemw nie zgasza.

- Zaakceptowalimy ograniczony udzia tumacza w egzaminie, bo usyszelimy, e prawnie nie ma innej moliwoci! Dlatego skupilimy si na kwestii finansowania. Nie wiedzielimy te, e problem niesyszcych jest a tak powany. Nikt nam wczeniej tego nie zgosi, a osoby niesyszce z naszego Zwizku zdaway egzamin wiele lat temu - wyjania Tomasz Tomaszewski z zarzdu Polskiego Zwizku Guchych. I zapowiada kolejn interwencj.

Tomaszewski wierzy, e z ministerstwem mona si dogada. - Dostalimy zapewnienie, e tumacze bd dofinansowywani.

Zapytalimy o t kwesti ministerstwo. I dostalimy inn odpowied: "...MTBiGM wystpio do Ministerstwa Pracy i Polityki Spoecznej z prob o informacj, czy istnieje moliwo finansowania tumaczy dla osb niesyszcych i guchoniemych przystpujcych do egzaminu na prawo jazdy. W odpowiedzi MPiPS wyjania, e osoby niepenosprawne mog ubiega si o dofinansowanie tumacza [...] ze rodkw PFRON. rodkami na ten cel dysponuj [...] powiatowe centra pomocy rodzinie i tam te osoby niepenosprawne mog skada wnioski".

rdo: http://wyborcza.pl/1,75478,13859626,Nieslyszacy_bez_prawa_jazdy__Bo_nie_sa_w_stanie_zdac.html#ixzz2WYHqtXDD

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073420
Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw