20 stycznia 2018
   
Tekst

Szukaj w serwisie

Problemy ze suchem krpuj. Nie tylko osob niedosyszc, ale i jej otoczenie. Choremu najbardziej dokucza wyobcowanie. Ludziom trudno zrozumie wiat ciszy i znieksztaconych dwikw. A przecie to niedosyszcy maj problem ze zmysowym odbieraniem wiata. Co si dzieje, gdy such nagle zaczyna szwankowa?  Problemy ze odbieraniem dwikw s spowodowane niedbaoci a czasem niedostateczn wiedz na temat dbaoci o such

Gdy pojawiaj si pierwsze problemy ze suchem, na og je bagatelizujemy. Troch z arogancji, troch z wiary,

e to chwilowa niedyspozycja, ale gwnie ? ze wstydu. Obawiamy si reakcji bliskich na zmiany, ktre zaszy w naszym yciu. Jednak zdecydowanie bardziej obawiamy si reakcji dalszego otoczenia, ludzi zupenie nam obcych. Dlaczego? Poniewa w ostatnim czasie wyduya si rednia wieku dla ludzi aktywnych zawodowo. Po 70-ce wci mamy apetyt na ycie i chcemy cieszy si nim jak najduej. Nie godzimy si na cierpienie w samotnoci.

Jak si zaczyna wykluczenie ze wiata dwikw? Zazwyczaj w bahy sposb ? pojawiaj si szumy w uszach, mowa innych przestaje by wyrana i zrozumiaa. Na og pierwsze symptomy s bagatelizowane, co jest najwikszym bdem. W obawie przed niezrozumieniem czy zawstydzeniem ukrywamy niedyspozycj przed otoczeniem. Niestety z upywem czasu problem si nawarstwia i w pewnym momencie zaczyna nas przerasta. Najdotkliwsz konsekwencj niedosuchu jest wykluczenie z ycia spoecznego i towarzyskiego. Pojawia si obustronne niezrozumienie: niedosyszcego oraz jego otoczenia.

Otoczenie zwykle nie jest przygotowane na specjalne warunki w rozmowie, dlatego z czasem zaczyna unika osoby niedosyszcej. Najczciej jest to spowodowane dyskomfortem oraz nieumiejtnoci dostosowania si do takiej osoby. Natomiast niedosyszcy unika kontaktu spoecznego, bo zwyczajnie sprawia mu on trudno (czsto nie jest w stanie nady za rozmwc) oraz wprowadza w zakopotanie. Naley pamita, e problemy ze suchem s niedogodnoci nie tylko w kontaktach interpersonalnych, ale take w codziennych czynnociach ? ogldaniu telewizji, suchaniu radia czy obsugiwaniu telefonu. Wida zatem, jak drastycznie zostaje okrojone pole aktywnoci czowieka.

Pierwszym krokiem w walce z zaburzeniem jest signicie po pomoc. Zgoszenie si do lekarza oraz przejcie przez badania pozwol ustali poziom utraty suchu. Na pocztku wykonuje si badania dotyczce gonoci oraz rozumienia. W pierwszym przypadku osoba badana jest zamykana w specjalnym pomieszczeniu, gdzie ma za zadanie wyapa dwiki o rnej czstotliwoci. Natomiast w drugim przypadku, badany wysuchuje serii krtkich sw (mikko bd twardo zakoczonych), ktre nastpnie musi powtrzy.

Nastpnym krokiem jest wybr metody, ktra pomoe w zniwelowaniu bariery dwikowej. W tym celu pacjenci najczciej sigaj po aparaty suchowe. Niestety korzystanie z tego typu pomocy zastpczej nie jest tanie, mimo czciowej refundacji przez NFZ. Podobno najlepsze rezultaty osiga si przy korzystaniu z aparatw zausznych, aczkolwiek niedosyszcych krpuje ich widoczno dla otoczenia.

Bywaj jednak przypadki, w ktrych aparaty nie pomagaj. Wwczas wszczepiany jest implant limakowy ? elektroniczna proteza ucha wewntrznego, ktra skada si z dwch czci. Mikroprocesor (wszczepiony w ko skroniow) oraz procesor mowy (umiejscowiony za uchem) zastpuj uszkodzone ucho. Procesor jest odpowiedzialny za pobieranie dwikw z otoczenia, ktre z kolei po przeksztaceniu w seri impulsw elektrycznych trafiaj przez skr do wszczepionej czci implantu. Nastpnie poprzez elektrody docieraj do nerwu suchowego w mzgu.

Warto jednak mie na uwadze, e wszczepienie implantu jest znaczn ingerencj w organizm, dlatego trzeba da sobie czas, by si przyzwyczai do nowych warunkw. Ponadto naley pamita o rehabilitacji, ktra w tym przypadku wymaga ogromnej cierpliwoci.

Problemy ze suchem dotycz coraz wikszej liczby osb. Osoby starsze, a w ostatnim czasie ludzie coraz modsi, uskaraj si na zaburzenia w odbiorze dwikw. Jest to spowodowane niedbaoci a czasem niedostateczn wiedz na temat dbaoci o such. Nie do, e ogldamy telewizj z gono ustawionym dwikiem, dodatkowo suchamy muzyki przez suchawki. Warto pamita, e prcz tego i tak jestemy naraeni na odbir dwikw zbytnio przeciajcych nasze uszy. Niestety, najczciej nie zdajemy sobie sprawy z wpywu zych nawykw na ewentualny niedosuch w przyszoci. Jako nie zastanawiamy si nad konsekwencjami ryzykownych zachowa i wci nadwyramy moliwoci swojego ciaa z myl, e ?nic strasznego si nie stanie?.

Wyobrania nie siga tak daleko, by odtworzy wiat ciszy. Moe jest on zbyt odlegy, a moe po prostu nie chcemy o nim wiedzie. A przecie niewiedza lub niewiara nie ustrzeg nas przed kalectwem. O tym, jak strasznym przeyciem jest znalezienie si po drugiej stronie ? bez dwikw dowiadujemy si dopiero w momencie zachorowanie lub dziki opowieciom osb, ktre same zmagaj si z niedosuchem.

rdo: http://senior-i-zdrowie.wieszjak.pl

     

Koa terenowe
Oferty pracy

 • Pracownik sprztajcy
  Pracownik sprztajcy Oferta skierowana do osb z orzeczeniem o stopniu niepenosprawnoci Numer...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Statystyka

Użytkowników : 2
Artykułów : 187
Odsłon : 1073426
Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 

ARCHIWUM      strona gwna     kontakt     mapa serwisu      dla pracownikw