Informacja o przetwarzanych danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO)

w imieniu Polskiego Związku Głuchych – Oddział Opolski z siedzibą w Opolu, ul. 1 Maja 21, 45-068 Opole. legitymującego się następującymi numerami wpisów do rejestrów: NIP: 754-26-83-789, REGON: 532181018, informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo ww. danych.

  1. związanych z członkostwem w Polskim Związku Głuchych

  2. udziału w projektach i szkoleniach realizowanych przez Polski Związek Głuchych – Oddział Opolski

  3. otrzymywania wsparcia w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci Młodzieży z Wadą Słuchu (jeżeli dotyczy)

  4. Po upływie okresu przechowywania danych wskazanego w punktach powyżej dane osobowe mogą być przechowywane w celach wskazanych w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności w celu: