Znak Funduszy Europejskich, barwy RP, znak Unii Europejskiej, oficjalne logo promocyjne  Województwa Opolskiego OpolskieRAZEM PRZEZ CISZĘ – rozwój usług asystenckich skierowanych do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu M. Opole oraz powiatów opolskiego, strzeleckiego, namysłowskiego, brzeskiego, krapkowickiego.

Informacja o dyżurze prawnika w miesiącu lipcu 2021r.

informacja o dyżurze prawnika w miesiącu czerwcu 2021r.